Institutul de Zoologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 128 2 16 28 25 20 37 20 14
2 din care femei 66 1 9 18 13 10 15 12 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 100 2 12 21 20 12 33 14 13
4 din care femei 56 1 9 15 11 7 13 9 5
5 Cumulanzi externi 46 7 14 8 10 7 7 2
6 din care femei 20 3 8 4 3 2 3 1
7 inclusiv cercetători 99 1 15 25 21 16 21 11 10
8 din care femei 51 8 15 13 8 7 6 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 13 1 2 2 8 4 4
10 din care femei 3 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 59 5 13 15 11 15 7 8
12 din care femei 36 3 10 10 7 6 6 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 32 6 8 7 11 3 7
14 din care femei 19 4 6 5 4 3 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 4 1 3 2 1
18 din care femei 2 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 5 5 1 3
20 din care femei
21 Doctoranzi 16 4 7 3 2
22 din care femei 9 3 3 2 1
23 Conducători de doctorat 9 1 1 1 6 3 2
24 din care femei 3 1 1 1 1 1
100 unități / 128 persoane unice / 153 înregistrări / 24 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Buşmachiu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-01-1963 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
11
20
2 Nistreanu Victoria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-08-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
11
16
3 Derjanschi Valeriu
IBN
Identificator
28-07-1958 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
2
4
4 Sîtnic Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
15-01-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
4
7
5 Ţurcan Vladimir
IBN
Identificator
05-05-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

6 Cozari Tudor
IBN
Identificator
25-04-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
1
1
7 Mihailov Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
6
8
8 Croitor Roman
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-02-1971 Doctor Habilitat Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
1
4
9 Caisîn Valeriu
IBN
04-10-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 GIC IZ 20.80009.7007.02

1
10 Obadă Teodor
IBN
Identificator
09-12-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
1
5
11 Caraman Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
3
5
12 Ciocoi Oleg
IBN
10-08-1956 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 GIC IZ 20.80009.7007.02

13 Grosu Gheorghe
IBN
12-05-1975 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 GIC IZ 20.80009.7007.02

14 Burlacu Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1969 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

2
15 Mararescul Vladislav
IBN
IdentificatorIdentificator
11-05-1988 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

16 Zaharov Denis
IBN
29-05-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-02-2021 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

17 Vasiliev Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-10-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2021 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02

2
18 Pascari Viorica
IBN
21-06-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

19 Caldari Vladislav
IBN
Identificator
05-04-1991 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
4
6
20 Şcerbliuc Mihail
IBN
12-10-1985 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 GIC IZ 20.80009.7007.02

1 - 20 of 153