Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Institut
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 7 2 1 3 1 1
2 din care femei 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 2 1 3 1 1
4 din care femei 2 1 1
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 2 1 1 1
8 din care femei
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 1 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
8 unități / 7 persoane unice / 9 înregistrări / 8 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Manolache Constantin
IBN
Identificator
01-11-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
Director - E6004 1 titular 02-01-2020 A BSC instituțional 4
2 Bujor Oleg
IBN
Identificator
10-03-1978 Doctor conf.univ.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 02-01-2020 A BSC instituțional
3 Donțu Fiodor 00-00-1955 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 1 titular 02-01-2020 A BSC instituțional
4 Vârţanu Ion
IBN
25-04-1949 Șef centru - E6023 1 titular 02-01-2020 CCE BSC instituțional
5 Atamanciuc Liubovi 18-03-1952 Contabil-șef - H6026 1 titular 02-01-2020 SFC BSC instituțional
6 Vesti-Gunevoi Anna
IBN
01-11-1988 Specialist principal - E6025 1 titular 02-01-2020 Nu sunt date BSC instituțional
7 Agrici Constantin 08-08-1982 Contabil principal - H6036 1 titular 02-01-2020 SFC BSC instituțional
8 Agrici Constantin 08-08-1982 Economist principal - H6037 0.5 cumul intern 02-01-2020 SFC BSC instituțional
9 Atamanciuc Liubovi 18-03-1952 Economist principal - H6037 0.5 cumul intern 02-01-2020 SFC BSC instituțional