Biblioteca Științifică ”A. Lupan” - Institut
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 42 8 4 9 12 12 4
2 din care femei 17 6 1 4 2 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 30 8 3 6 11 9 4
4 din care femei 13 6 1 3 2 3
5 Cumulanzi externi 20 3 5 5 5 2
6 din care femei 6 1 2 2
7 inclusiv cercetători 35 6 4 8 9 10 3
8 din care femei 15 5 1 4 1 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 9 3 6 5 3
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 10 1 3 3 3 2 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 3 2 1 2
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 1 3 3 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 3 1
22 din care femei 3 3
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei
38.25 unități / 42 persoane unice / 57 înregistrări / 14 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Manolache Constantin
IBN
Identificator
01-11-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
Director - E6004 1 titular 02-01-2020 A BSC instituțional 4
2 Bujor Oleg
IBN
Identificator
10-03-1978 Doctor conf.univ.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 02-01-2020 A BSC instituțional
3 Donțu Fiodor 00-00-1955 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 1 titular 02-01-2020 A BSC instituțional
4 Vârţanu Ion
IBN
25-04-1949 Șef centru - E6023 1 titular 02-01-2020 CCE BSC instituțional
5 Atamanciuc Liubovi 18-03-1952 Contabil-șef - H6026 1 titular 02-01-2020 SFC BSC instituțional
6 Vesti-Gunevoi Anna
IBN
01-11-1988 Specialist principal - E6025 1 titular 02-01-2020 Nu sunt date BSC instituțional
7 Agrici Constantin 08-08-1982 Contabil principal - H6036 1 titular 02-01-2020 SFC BSC instituțional
8 Agrici Constantin 08-08-1982 Economist principal - H6037 0.5 cumul intern 02-01-2020 SFC BSC instituțional
9 Atamanciuc Liubovi 18-03-1952 Economist principal - H6037 0.5 cumul intern 02-01-2020 SFC BSC instituțional
10 Manolache Constantin
IBN
Identificator
01-11-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

4
11 Adauge Mihail
IBN
10-04-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

12 Donici Silvia 15-04-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

13 Pogolşa Vitaliu 10-10-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 18-01-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

14 Oprea Valeriu
IBN
30-09-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1
15 Zasavitchi Lidia
IBN
22-10-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

16 Nikolaeva Janna
IBN
10-09-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

17 Rusnac Gheorghe
IBN
23-11-1942 Doctor Habilitat Consultant științific - E6014 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

18 Nâş Natalia 01-01-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

19 Ciobanu Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

20 Armeanic Alexandru
IBN
Identificator
05-11-1973 conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

11
1 - 20 of 57