Institutul de Chimie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 92 12 19 19 10 27 18 8
2 din care femei 54 8 13 14 5 10 8 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 80 9 17 15 10 26 17 8
4 din care femei 45 6 11 11 5 10 8 3
5 Cumulanzi externi 32 5 6 6 4 9 8 1
6 din care femei 18 3 4 4 2 3 3 1
7 inclusiv cercetători 91 12 19 19 10 27 18 8
8 din care femei 53 8 13 14 5 10 8 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 14 1 1 2 10 6 4
10 din care femei 4 1 1 2 2 1
11 doctor în ştiinţe 49 5 12 13 5 13 10 4
12 din care femei 29 4 7 9 2 6 4 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 21 8 4 9 8 2
14 din care femei 12 5 2 5 5 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 1 2 1 2 3
16 din care femei 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 3 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 17 5 6 4 1
22 din care femei 12 3 5 3
23 Conducători de doctorat 13 4 1 8 5 2
24 din care femei 4 2 2 3 1
71.88 unități / 92 persoane unice / 97 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Arîcu Aculina
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
3
9
2 Grinco Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-04-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
1
2
3 Gîrbu Vladilena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-10-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
2
3
4 Blaja Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-02-1983 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
3
7
5 Secara-Kușnir Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-08-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03

1
6 Bîrca Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-09-2021 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
5
8
7 Barbă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-03-1958 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCCNBA IC 20.80009.8007.03
2
8
8 Buga Mihaela
IBN
Inginer - H6064 0.5 cumul intern 02-01-2020 LCE IC instituțional 1
9 Povar Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-06-1961 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
6
7
10 Spătaru Petru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-06-1954 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
4
4
11 Rusu Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
13-01-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20

1
12 Spînu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-03-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
4
5
13 Pintilie Boris
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1948 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
1
1
14 Vieru (Climova) Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20

15 Bogdevici Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20
1
2
16 Grigoraş Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20

17 Culighin Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-06-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20
1
3
18 Nicolau Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
16-05-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20
1
2
19 Spataru Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-06-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
1
2
20 Lupaşcu Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-03-1950 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCE IC 20.80009.7007.21
11
15
1 - 20 of 97