Institutul de Ecologie şi Geografie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 37 4 8 7 6 12 7 5
2 din care femei 20 3 4 5 5 3 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 33 3 8 6 5 11 6 5
4 din care femei 17 2 4 4 4 3 3 1
5 Cumulanzi externi 6 1 1 1 1 2 2
6 din care femei 4 1 1 1 1 2
7 inclusiv cercetători 24 4 7 5 1 7 3 4
8 din care femei 12 3 3 3 1 2 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 14 4 4 1 5 4 1
12 din care femei 7 2 2 1 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 8 1 1 6 3 3
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 2 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 4 2 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
33 unități / 37 persoane unice / 43 înregistrări / 20 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bunduc Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
28-06-1985 Secretar științific - E6006 1 titular 02-01-2020 A IEG instituțional 4
2 Railean Veronica
IBN
IdentificatorIdentificator
15-01-1985 Contabil-șef - H6026 1 titular 02-01-2020 SCE IEG instituțional 6
3 Sîrodoev Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1951 Doctor conf.univ.
Șef laborator - E6011 1 titular 02-01-2020 LGE IEG instituțional 1
4 Stegărescu Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
12-05-1959 Doctor conf.cerc.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 02-05-2022 A IEG instituțional 1
5 Tărîţă Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificator
11-07-1958 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 6
6 Bacal Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
31-08-1971 Doctor conf.univ.
Șef laborator - E6011 1 titular 02-01-2020 LIERM IEG instituțional 8
7 Bulimaga Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
12-01-1944 Doctor Habilitat conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 02-01-2020 LE IEG instituțional 14
8 Bejan Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-05-1978 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Director (șef) - F6002 1 titular 02-05-2022 A IEG instituțional 18
9 Răileanu Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
19-07-1943 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LCRM IEG instituțional
10 Bejan Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-05-1978 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Director (șef) - F6002 1 titular 02-05-2022 A IEG instituțional 18
11 Bejan Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-05-1978 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Șef laborator - E6011 1 titular 02-05-2022 LGP IEG instituțional 18
12 Sandu Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
21-09-1944 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 6
13 Lozan Raisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-07-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 5
14 Brega Vladimir
IBN
28-09-1943 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional
15 Liogchii Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
30-07-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 3
16 Braşoveanu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
18-02-1986 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 1
17 Moşanu Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-06-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 5
18 Fasola Regina
IBN
IdentificatorIdentificator
21-01-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 4
19 Ajder Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-09-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 3
20 Motelica Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
11-04-1973 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 LENA IEG instituțional 3
1 - 20 of 43