Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 38 5 8 4 12 9 5 3
2 din care femei 18 2 5 6 5 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 31 4 6 3 11 7 3 3
4 din care femei 17 2 5 6 4 1 2
5 Cumulanzi externi 13 1 4 1 3 4 3 1
6 din care femei 4 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 34 5 7 4 10 8 4 2
8 din care femei 15 2 5 4 4 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 2 3 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 12 1 2 6 3 2
12 din care femei 5 1 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 1 6 2 1
14 din care femei 5 3 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 9 1 4 1 2 1 1
22 din care femei 3 2 1
23 Conducători de doctorat 3 1 2 1 1
24 din care femei 1 1
18.75 unități / 38 persoane unice / 39 înregistrări / 11 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cazacov Iulia
IBN
Identificator
08-09-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

2
2 Ciochină Valentina
IBN
01-11-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25
1
2
3 Furdui Vlada
IBN
IdentificatorIdentificator
14-05-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular/cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
20.80009.8007.29
1

7
4 Roşca Nicolae
IBN
Identificator
14-07-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-07-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
2
16
5 Balan Ion
IBN
Identificator
29-09-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 cumul intern/cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
20.80009.5107.12
2

23
6 Fedaş Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1958 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular/cumul 15-07-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25
20.80009.8007.29


12
7 Mereuţă Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-10-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25

16
8 Sîtnic Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
15-01-1962 Doctor conf.cerc.
Specialist superior - E6030 1.75 titular/cumul/cumul intern 01-01-2021 LFSASG IFS instituțional 7
9 Gheorghiu Zinaida
IBN
24-02-1947 Laborant - E6040 0.5 titular 07-04-2020 LFSASG IFS instituțional
10 Bulat Olga
IBN
Identificator
09-07-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25

1
11 Leorda Ana
IBN
Identificator
27-10-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2021 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25
2
8
12 Mereuţă Ion
IBN
Identificator
29-03-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

3
13 Bucarciuc Melania
IBN
25-08-1951 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-01-2021 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

2
14 Poleacova Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
21-12-1985 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

3
15 Bogdan Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
08-05-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
2
16 Garaeva Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-03-1947 conf.cerc.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
1
17 Harea Vasile
IBN
Identificator
11-02-1956 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

5
18 Buzan Vladimir
IBN
Identificator
04-08-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-07-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
2
15
19 Jitari Iurie
IBN
20-07-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 04-01-2021 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25

20 Şeptiţchi Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-09-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25
1
9
1 - 20 of 38