Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 38 5 8 4 12 9 5 3
2 din care femei 18 2 5 6 5 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 31 4 6 3 11 7 3 3
4 din care femei 17 2 5 6 4 1 2
5 Cumulanzi externi 13 1 4 1 3 4 3 1
6 din care femei 4 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 34 5 7 4 10 8 4 2
8 din care femei 15 2 5 4 4 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 2 3 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 12 1 2 6 3 2
12 din care femei 5 1 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 1 6 2 1
14 din care femei 5 3 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 9 1 4 1 2 1 1
22 din care femei 3 2 1
23 Conducători de doctorat 3 1 2 1 1
24 din care femei 1 1
18.75 unități / 38 persoane unice / 39 înregistrări / 11 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Balan Ion
IBN
Identificator
29-09-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
2
23
2 Mereuţă Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-10-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25

16
3 Şeptiţchi Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-09-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25
1
9
4 Cazacov Iulia
IBN
Identificator
08-09-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

2
5 Roşca Nicolae
IBN
Identificator
14-07-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-07-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
2
16
6 Fedaş Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1958 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 15-07-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25

12
7 Mereuţă Ion
IBN
Identificator
29-03-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

3
8 Furdui Vlada
IBN
IdentificatorIdentificator
14-05-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
7
9 Harea Vasile
IBN
Identificator
11-02-1956 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

5
10 Osipciuc Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
10-10-1979 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

4
11 Fiodorov Nicolai
IBN
05-12-1983 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
1
12 Dubalari Alexandru
IBN
04-04-1974 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
2
13 Balacci Serghei
IBN
IdentificatorIdentificator
19-11-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
2
17
14 Creţu Roman
IBN
16-10-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
11
15 Postolati Galina
IBN
Identificator
02-12-1957 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
4
16 Vîhrist Ecaterina
IBN
Identificator
25-03-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

2
17 Garaeva Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-03-1947 conf.cerc.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
1
18 Olaru Iulia
IBN
Identificator
31-10-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

1
19 Bogdan Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
08-05-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
2
20 Hanțațuc Alexei
IBN
Identificator
30-10-1967 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

3
1 - 20 of 39