Institutul de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachievici”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 67 3 11 8 7 30 12 16
2 din care femei 26 1 5 7 2 10 4 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 55 3 6 6 7 28 12 15
4 din care femei 22 1 4 5 2 9 4 4
5 Cumulanzi externi 18 2 6 2 4 1 2
6 din care femei 6 1 1 2 2 1
7 inclusiv cercetători 51 3 8 5 6 25 10 15
8 din care femei 17 1 3 4 2 6 3 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 13 1 12 4 7
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 26 5 4 4 12 4 7
12 din care femei 8 4 1 3 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 12 2 10 4 4
14 din care femei 4 1 3 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 1 1 2 4 2 2
16 din care femei 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 8 8 1 7
20 din care femei
21 Doctoranzi 7 1 2 2 1 1
22 din care femei 4 2 1
23 Conducători de doctorat 9 9 2 6
24 din care femei 1 1
48.5 unități / 67 persoane unice / 78 înregistrări / 16 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Lozovanu Dmitrii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-11-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2
2 Naval Elvira
IBN
09-05-1945 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2021 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

3
3 Arnautov Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-07-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional 2
4 Caşu Alexei
IBN
Identificator
20-08-1940 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional
5 Cojocaru Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1952 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

4
6 Dovbuş Piotr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-06-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2022 LED IMI instituțional
7 Gaindric Constantin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-09-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22

2
8 Popa Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-05-1948 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 LED IMI instituțional 5
9 Vulpe Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-02-1949 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 LED IMI instituțional 3
10 Burţeva Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
05-05-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
11 Ţiţchiev (Camerzan) Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 cumul intern/titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22
3
8
12 Capcelea Titu
IBN
IdentificatorIdentificator
19-01-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LMM IMI 20.80009.5007.13

2
13 Bogatencov Petru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-02-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-01-2023 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22

1
14 Ciubotaru Constantin
IBN
21-04-1949 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

15 Colesnicov Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
05-09-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
16 Cuzneţov Evghenii
IBN
IdentificatorIdentificator
24-08-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional 3
17 Damian Florin
IBN
IdentificatorIdentificator
06-03-1963 Doctor conf.univ.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1.5 titular/cumul intern 03-01-2022 A IMI instituțional 2
18 Driuma Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
25-07-1946 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2022 LED IMI instituțional 1
19 Guţul Ion
IBN
04-06-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional 1
20 Izbaş Vladimir
IBN
26-02-1958 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 titular 03-01-2022 LAT IMI instituțional 1
1 - 20 of 67