Institutul de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachievici”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2 1
2 din care femei 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2 1
4 din care femei 1 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători
8 din care femei
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
2 unități / 2 persoane unice / 2 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cojocaru Olga
IBN
10-06-1952 Z - Nu sunt date - H6000 1 titular 03-01-2022 SDG IMI instituțional
2 Muntean (Ciobotăraș) Cristina 00-00-1983 Z - Nu sunt date - H6000 1 titular 03-01-2022 SDG IMI instituțional