Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 121 5 12 22 33 21 6
2 din care femei 63 5 10 18 16 14 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 116 5 11 21 32 21 6
4 din care femei 63 5 10 18 16 14 5
5 Cumulanzi externi 10 2 2 3 1
6 din care femei 4 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 26 1 5 6 12 8 1
8 din care femei 18 1 5 6 5 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 1 5 2 1
10 din care femei 3 1 2 1
11 doctor în ştiinţe 19 3 6 9 7 1
12 din care femei 14 3 6 4 4 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 16 1 6 9 8 1
14 din care femei 11 1 6 4 4 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1
16 din care femei 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 3 1
18 din care femei 2 2 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei 2 2
23 Conducători de doctorat 5 2 3 2 1
24 din care femei 4 2 2 1
133.75 unități / 121 persoane unice / 166 înregistrări / 40 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Andronic Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-03-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Director institut - E6002 1 titular 03-01-2022 A IFGPP instituțional 11
2 Todiraş Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
23-04-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 03-01-2022 A IFGPP instituțional 6
3 Smerea Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-12-1968 Doctor conf.cerc.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 03-01-2022 A IFGPP instituțional 3
4 Cotenco Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
13-10-1960 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 03-01-2022 A IFGPP instituțional 2
5 Sîromeatnicov Iulia
IBN
IdentificatorIdentificator
25-04-1950 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LGPRP IFGPP instituțional 2
6 Balmuş Zinaida
IBN
IdentificatorIdentificator
29-11-1962 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LPAM IFGPP instituțional 8
7 Tumanova Lidia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1953 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LGM IFGPP instituțional 1
8 Ganea Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificator
14-07-1954 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LRGV IFGPP instituțional 6
9 Marinescu Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-07-1962 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LFPPMF IFGPP instituțional 2
10 Tretiacova Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
11-02-1950 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LPAF IFGPP instituțional 3
11 Răileanu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1978 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LPIP IFGPP instituțional 3
12 Nastas Tudor
IBN
IdentificatorIdentificator
19-07-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LFE IFGPP instituțional 8
13 Batco Mihail
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1952 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LEB IFGPP instituțional 4
14 Mărîi Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-03-1975 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LBV IFGPP instituțional 4
15 Lupaşcu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-04-1951 Doctor Habilitat prof.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LGA IFGPP instituțional 10
16 Călugăru-Spătaru Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LBP IFGPP instituțional 1
17 Ivanova Raisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-11-1959 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LBN IFGPP instituțional 5
18 Voloşciuc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-11-1952 Doctor Habilitat prof.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2022 LFB IFGPP instituțional 13
19 Sandu Teofil 16-08-1951 Doctor Șef stație - H6011 1 titular 03-01-2022 BȘEDT IFGPP instituțional
20 Ungurean Galina 16-03-1960 Constructor-șef - H6023 1 titular 03-01-2022 SFC IFGPP instituțional
1 - 20 of 166