Institutul de Filologie Română „B. Petriceicu-Hasdeu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 58 3 20 6 10 17 10 8
2 din care femei 38 3 13 5 7 8 8 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 51 2 16 6 10 17 10 8
4 din care femei 32 2 10 5 7 8 8 2
5 Cumulanzi externi 12 1 8 1
6 din care femei 9 1 6
7 inclusiv cercetători 48 3 20 6 9 8 7 3
8 din care femei 34 3 13 5 6 5 6 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 13 1 4 8 3 5
10 din care femei 6 1 3 2 2 1
11 doctor în ştiinţe 32 1 14 6 5 6 5 3
12 din care femei 22 1 10 5 3 3 4 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 18 2 3 3 10 4 5
14 din care femei 8 1 3 1 3 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 11 1 2 5 3 6
16 din care femei 8 1 1 4 2 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 5 5 1 3
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 6 1 2 2 1 2 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
53 unități / 58 persoane unice / 71 înregistrări / 15 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Druţă Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1965 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01
1
4
2 Eremia Anatol
IBN
Identificator
03-07-1931 Doctor Habilitat prof.cerc.
Consultant științific - E6014 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

3 Pavel Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-07-1934 Doctor Habilitat prof.univ
Consultant științific - E6014 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

4 Cimpoi Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
03-09-1942 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Consultant științific - E6014 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
20.80009.1606.04


5 Constantinovici Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
17-11-1943 Doctor Habilitat prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
2
6 Ţurcanu Andrei
IBN
Identificator
01-09-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
Consultant științific - E6014 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

7 Aniţoi (Ionesi) Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

8 Apetri Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
21-10-1940 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
9 Bahnaru Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
14-10-1949 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Consultant științific - E6014 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
20.80009.1606.04


2
10 Bărbuţă Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
23-07-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
3
11 Botnaru Tatiana
IBN
01-01-1960 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-03-2021 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

12 Caraman Vlad
IBN
IdentificatorIdentificator
01-04-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
13 Cenuşă Felicia
IBN
IdentificatorIdentificator
29-09-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
14 Mincu Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
01-08-1967 Doctor Habilitat conf.univ.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 2 titular/cumul intern 02-01-2020 A IFR instituțional 7
15 Molea Viorica
IBN
Identificator
07-01-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular/fără remunerare 04-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

5
16 Plămădeală Ion
IBN
Identificator
12-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
2
3
17 Răileanu Viorica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
10-11-1971 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 2 titular/cumul intern 02-01-2020 A IFR instituțional 2
18 Savin-Zgardan Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
16-01-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
3
19 Verebceanu Galaction
IBN
IdentificatorIdentificator
19-07-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
1
20 Vulpe Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-11-1954 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
3
5
1 - 20 of 58