Institutul de Filologie Română „B. Petriceicu-Hasdeu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 54 3 20 6 8 15 8 8
2 din care femei 35 3 13 5 6 6 6 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 47 2 16 6 8 15 8 8
4 din care femei 29 2 10 5 6 6 6 2
5 Cumulanzi externi 11 1 8
6 din care femei 9 1 6
7 inclusiv cercetători 47 3 20 6 8 8 7 3
8 din care femei 34 3 13 5 6 5 6 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 13 1 4 8 3 5
10 din care femei 6 1 3 2 2 1
11 doctor în ştiinţe 31 1 14 6 4 6 5 3
12 din care femei 22 1 10 5 3 3 4 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 18 2 3 3 10 4 5
14 din care femei 8 1 3 1 3 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 10 1 2 4 3 6
16 din care femei 8 1 1 4 2 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 5 5 1 3
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 6 1 2 2 1 2 1
22 din care femei 3 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
43 unități / 54 persoane unice / 59 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bărbuţă Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
23-07-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
3
2 Cosmescu Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-07-1985 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

1
3 Sîmboteanu Tatiana
IBN
Identificator
22-04-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

2
4 Bahnaru Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
14-10-1949 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Consultant științific - E6014 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

2
5 Vulpe Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
18-11-1954 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
3
5
6 Savin-Zgardan Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
16-01-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
3
7 Verebceanu Galaction
IBN
IdentificatorIdentificator
19-07-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
1
8 Brăgută Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1993 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 15-09-2022 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
3
3
9 Popovschi Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
12-03-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
1
2
10 Druţă Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1965 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01
1
4
11 Rotari Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
30-12-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01
1
4
12 Negru Cristina
IBN
Identificator
01-10-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CT IFR 20.80009.1606.01

1
13 Serdeşniuc Cristian
IBN
IdentificatorIdentificator
18-06-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

2
14 Căruntu-Caraman Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
24-10-1988 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-03-2021 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01
2
3
15 Creangă Dumitru 15-02-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 01-06-2022 31-12-2023 CL IFR 20.80009.1606.01

16 Aniţoi (Ionesi) Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

17 Apetri Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
21-10-1940 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
18 Botnaru Tatiana
IBN
01-01-1960 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-03-2021 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

19 Burlacu Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-06-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
1
2
20 Caraman Vlad
IBN
IdentificatorIdentificator
01-04-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
1 - 20 of 59