Institutul de Filologie Română „B. Petriceicu-Hasdeu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 11 5 1 3 2 2
2 din care femei 10 5 1 2 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 11 5 1 3 2 2
4 din care femei 10 5 1 2 2 2
5 Cumulanzi externi 3 2 1
6 din care femei 2 2
7 inclusiv cercetători 8 5 1 2
8 din care femei 7 5 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1
10 din care femei 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 8 5 1 2
12 din care femei 7 5 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1
14 din care femei 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 2
16 din care femei 2 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
10 unități / 11 persoane unice / 12 înregistrări / 9 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Corcinschi Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-09-1979 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Director institut - E6002 1 titular 02-01-2020 A IFR instituțional 1
2 Mincu Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificator
01-08-1967 Doctor Habilitat conf.univ.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 02-01-2020 A IFR instituțional 7
3 Răileanu Viorica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
10-11-1971 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 02-01-2020 A IFR instituțional 2
4 Botnari Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-12-1986 Doctor Șef centru - E6023 1 titular 02-01-2020 CL IFR instituțional 4
5 Gîrlea Olesea
IBN
IdentificatorIdentificator
18-10-1983 Doctor Șef centru - E6023 1 titular 02-01-2020 CLF IFR instituțional 5
6 Macovei Dorina
IBN
IdentificatorIdentificator
23-04-1981 Doctor Șef centru - E6023 1 titular 02-01-2020 CT IFR instituțional 6
7 Tcaci Valentina 14-11-1956 Specialist principal - H6040 1 titular 01-01-2020 SP IFR instituțional
8 Tcaci Valentina 14-11-1956 Secretar - H6140 0.5 cumul intern 01-01-2022 SP IFR instituțional
9 Frunză Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
24-07-1966 Doctor conf.univ.
Jurist - H6028 0.5 cumul 01-03-2020 SFC IFR instituțional 3
10 Prodan Galina 20-03-1961 Dactilograf - H6141 1 titular 01-01-2020 GR IFR instituțional
11 Vrabie Lidia
IBN
04-04-1952 Dactilograf - H6141 0.5 titular 01-01-2021 GR IFR instituțional
12 Căruntu-Caraman Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
24-10-1988 Doctor Redactor principal - H6074 0.5 cumul intern 03-05-2022 GR IFR instituțional 3