Institutul de Fizică Aplicată
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 137 16 24 13 14 56 13 32
2 din care femei 48 11 14 1 5 11 5 6
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 129 15 22 11 12 56 13 32
4 din care femei 46 10 13 1 5 11 5 6
5 Cumulanzi externi 21 2 8 3 3 2 1
6 din care femei 6 1 3 1
7 inclusiv cercetători 134 16 24 13 14 53 13 29
8 din care femei 47 11 14 1 5 10 5 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 13 1 1 11 2 7
10 din care femei 3 3 1 2
11 doctor în ştiinţe 55 5 14 8 6 21 6 10
12 din care femei 20 4 6 1 3 6 5 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 21 2 3 3 13 5 5
14 din care femei 9 1 2 6 4 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 4 4 4
18 din care femei 2 2 2
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 28 8 6 2 4 2 2
22 din care femei 16 5 5 3 1 2
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 2 1 1
126.5 unități / 137 persoane unice / 160 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Starodub Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
2 Munteanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 22-08-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

1
3 Podoleanu Diana
IBN
Identificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-11-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
4 Bruc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 11-04-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
5 Lisunov Constantin
IBN
Identificator
29-06-1959 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

6 Levcenco Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-05-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 03-01-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

7 Bologa Mircea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-05-1935 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
10
8 Cernica Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
11-01-1950 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1
9 Motorin Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-11-1962 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
1
2
10 Vrabie Elvira
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

4
11 Vrabie Elvira
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

4
12 Zelentov Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
09-05-1942 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
13 Zelentov Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
09-05-1942 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
14 Papcenco Andrei
IBN
Identificator
14-05-1940 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

15 Siutkin Sveotoslav
IBN
20-06-1951 Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2020 30-04-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

16 Daţco Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
29-06-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06
2
4
17 Solonari Sergiu
IBN
07-09-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 04-01-2020 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

18 Paramonov Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
23-03-1941 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 30-04-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1
19 Paramonov Anatolii
IBN
IdentificatorIdentificator
23-03-1941 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 02-05-2023 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1
20 Cubriţcaia Tatiana
IBN
Identificator
03-10-1946 Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 01-07-2021 31-12-2023 LPTH IFA 20.80009.5007.06

1 - 20 of 160