Institutul de Fizică Aplicată
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 84 5 6 9 11 34 13 12
2 din care femei 35 3 4 1 3 15 6 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 80 5 6 9 8 34 12 12
4 din care femei 35 3 4 1 3 15 6 4
5 Cumulanzi externi 9 1 1 3 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 31 4 2 5 6 13 4 6
8 din care femei 5 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 8 1 7 1 4
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 11 2 1 2 3 3 1 1
12 din care femei 3 1 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 1 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 2
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 6 1 2 2 1
22 din care femei 4 1 2 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
66.25 unități / 84 persoane unice / 88 înregistrări / 30 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Macovei Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Director - E6004 1 titular 01-01-2020 Admin IFA instituțional 1
2 Meşalchin Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-12-1978 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 1 titular 01-01-2020 Admin IFA instituțional 10
3 Cojocaru Ion
IBN
Identificator
14-01-1958 Doctor conf.univ.
Secretar științific - E6006 1 titular 01-01-2020 Admin IFA instituțional 4
4 Enachi Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
27-05-1958 Doctor Habilitat prof.univ
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LOCPC IFA instituțional 1
5 Aruşanov Ernest
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1941 Doctor Habilitat Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LMEFF IFA instituțional 2
6 Gherman Corneliu
IBN
Identificator
27-05-1973 Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LFC IFA instituțional
7 Iovu Mihail
IBN
Identificator
20-09-1946 Doctor Habilitat prof.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LO IFA instituțional 5
8 Kravţov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-01-1952 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LMFSS IFA instituțional 24
9 Dicusar Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1942 Doctor Habilitat prof.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LMEEPM IFA instituțional 10
10 Şikimaka Olga
IBN
Identificator
19-11-1965 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LPMM IFA instituțional 6
11 Culiuc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-08-1950 Doctor Habilitat Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LFCS IFA instituțional 3
12 Bologa Mircea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-05-1935 Doctor Habilitat Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LPTH IFA instituțional 9
13 Mîndru Cecilia 27-07-1962 Contabil-șef - H6026 1 titular 01-01-2021 SFC IFA instituțional
14 Lupan Elena
IBN
Identificator
13-01-1980 Șef serviciu - E6013 1 titular 01-01-2021 SRU IFA instituțional
15 Botnari Vladislav
IBN
IdentificatorIdentificator
05-03-1999 Inginer superior - H6047 1 titular 01-01-2022 LMEFF IFA instituțional 6
16 Epur Ludmila 07-06-1955 Inginer superior - H6047 1 titular 01-01-2020 LMEFF IFA instituțional
17 Belousov Igor
IBN
Identificator
05-04-1953 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional 1
18 Podlesnîi Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
10-06-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2022 LFC IFA instituțional
19 Hvorostuhin Andrei
IBN
Identificator
11-05-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional
20 Palii Iurie
IBN
Identificator
08-06-1963 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2022 LFC IFA instituțional
1 - 20 of 88