Institutul de Fizică Aplicată
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 196 18 28 18 21 79 25 38
2 din care femei 78 11 17 2 7 26 11 10
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 185 17 26 16 17 79 24 38
4 din care femei 76 10 16 2 7 26 11 10
5 Cumulanzi externi 28 3 8 3 5 3 1 1
6 din care femei 6 1 3 1
7 inclusiv cercetători 140 17 24 14 16 55 16 29
8 din care femei 47 11 14 1 5 10 5 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 14 1 1 12 2 7
10 din care femei 3 3 1 2
11 doctor în ştiinţe 60 6 14 9 8 22 6 11
12 din care femei 21 4 6 1 3 7 5 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 21 2 3 3 13 5 5
14 din care femei 9 1 2 6 4 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 4 4 4
18 din care femei 2 2 2
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 30 8 7 3 4 2 3
22 din care femei 17 5 6 3 1 2
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 2 1 1
193.25 unități / 196 persoane unice / 249 înregistrări / 32 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Starodub Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
2 Munteanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 22-08-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

1
3 Podoleanu Diana
IBN
Identificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-11-2022 31-12-2023 LOCPC IFA 20.80009.5007.01

2
4 Bruc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificator
22-09-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 11-04-2023 31-12-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

1
5 Lisunov Constantin
IBN
Identificator
29-06-1959 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

6 Levcenco Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-05-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 03-01-2023 LMEFF IFA 20.80009.5007.03

7 Macovei Mihai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Director - E6004 1 titular 01-01-2020 Admin IFA instituțional 1
8 Meşalchin Alexei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-12-1978 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 1 titular 01-01-2020 Admin IFA instituțional 10
9 Cojocaru Ion
IBN
Identificator
14-01-1958 Doctor conf.univ.
Secretar științific - E6006 1 titular 01-01-2020 Admin IFA instituțional 4
10 Enachi Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
27-05-1958 Doctor Habilitat prof.univ
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LOCPC IFA instituțional 1
11 Aruşanov Ernest
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1941 Doctor Habilitat Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LMEFF IFA instituțional 2
12 Gherman Corneliu
IBN
Identificator
27-05-1973 Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LFC IFA instituțional
13 Iovu Mihail
IBN
Identificator
20-09-1946 Doctor Habilitat prof.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LO IFA instituțional 5
14 Kravţov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-01-1952 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LMFSS IFA instituțional 24
15 Dicusar Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-08-1942 Doctor Habilitat prof.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LMEEPM IFA instituțional 10
16 Şikimaka Olga
IBN
Identificator
19-11-1965 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LPMM IFA instituțional 6
17 Culiuc Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-08-1950 Doctor Habilitat Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LFCS IFA instituțional 3
18 Bologa Mircea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-05-1935 Doctor Habilitat Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 01-01-2020 LPTH IFA instituțional 9
19 Mîndru Cecilia 27-07-1962 Contabil-șef - H6026 1 titular 01-01-2021 SFC IFA instituțional
20 Lupan Elena
IBN
Identificator
13-01-1980 Șef serviciu - E6013 1 titular 01-01-2021 SRU IFA instituțional
1 - 20 of 249