Institutul Patrimoniului Cultural
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 58 1 9 7 12 20 14 2
2 din care femei 34 6 3 8 13 11 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 54 1 7 6 12 19 14 1
4 din care femei 32 5 2 8 13 11 1
5 Cumulanzi externi 8 3 1 1 3 1 1
6 din care femei 5 2 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 57 1 9 6 12 20 14 2
8 din care femei 34 6 3 8 13 11 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 1 1 4 1
10 din care femei 4 1 3 1
11 doctor în ştiinţe 40 1 7 6 10 16 12 1
12 din care femei 23 4 3 7 9 9
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 17 1 6 10 8 1
14 din care femei 10 1 4 5 5
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 2 6 5
16 din care femei 5 1 4 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 6 1 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat 4 2 2 2
24 din care femei
42.5 unități / 58 persoane unice / 60 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cojuhari Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificator
27-03-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
1
4
2 Duminica Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-12-1971 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
20.80009.1606.12


5
3 Plamadeala Ana-Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-11-1949 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

4
4 Stăvilă Tudor
IBN
Identificator
23-09-1952 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular/cumul 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.0807.19
20.80009.1606.12
1

6
5 Cojuhari Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
04-05-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
1
7
6 Damian Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
07-03-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

3
7 Galuşcenco Oleg
IBN
16-04-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-08-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

2
8 Nicoglo Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
17-12-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

8
9 Ursu Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
21-10-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-09-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

7
10 Bohanţov Alexandru
IBN
Identificator
01-01-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

6
11 Cara Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1950 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02

3
12 Chiseliţă Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

3
13 Ciocanu Sergius
IBN
Identificator
24-05-1970 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

2
14 Koroliova Elfrida
IBN
IdentificatorIdentificator
12-05-1935 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

4
15 Galaicu Violina
IBN
Identificator
13-06-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

4
16 Ghilaş Ana
IBN
Identificator
25-10-1956 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

4
17 Ghilaş Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
14-11-1956 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

5
18 Marian Ana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-08-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-12-2020 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

11
19 Olărescu Dumitru
IBN
Identificator
14-04-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CSA IPC 20.80009.1606.12

5
20 Procop Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
05-04-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 CE IPC 20.80009.1606.02
20.80009.1606.12


5
1 - 20 of 58