Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale, Î.S.
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 21 2 3 5 3 8 5 1
2 din care femei 11 1 1 3 2 4 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 1 2 2 8 4 1
4 din care femei 7 1 1 1 4 2
5 Cumulanzi externi 9 1 2 3 3 1
6 din care femei 4 2 2 1
7 inclusiv cercetători 11 1 3 3 4 3 1
8 din care femei 6 1 2 2 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 3 1
10 din care femei 2 2 1
11 doctor în ştiinţe 5 2 1 2 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 2 1 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 3 1 2
24 din care femei 1 1
12.83 unități / 21 persoane unice / 21 înregistrări / 10 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Antoci Cristina
IBN
13-12-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 LCDSI IDSI instituțional
2 Budeanu Maria 27-08-1951 Inginer coordonator - H6064 1 titular 01-01-2020 LTIC IDSI instituțional
3 Cacean Alexandru
IBN
28-11-1984 Administrator rețea de calculatoare - H6061 0.25 cumul 01-01-2021 LTIC IDSI instituțional
4 Carp Antonina 11-09-1984 Inginer cat.I - H6064 0.5 titular 16-09-2020 LTIC IDSI instituțional
5 Cazacu Elena
Identificator
25-10-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 LTIC IDSI instituțional
6 Cemberji Galina 19-10-1949 Inginer cat.II - H6064 0.75 titular 01-10-2020 LTIC IDSI instituțional
7 Cernăuţeanu Victor
IBN
Identificator
22-03-1950 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 LCDSI IDSI instituțional
8 Coșuleanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
24-07-1948 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-04-2021 LCDSI IDSI instituțional
9 Cuciureanu Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-02-1971 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-05-2022 LCDSI IDSI instituțional 11
10 Cujba Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
26-04-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2022 LTIC IDSI instituțional 3
11 Friptuleac Lilian
IBN
05-11-1989 Administrator rețea de calculatoare - H6061 0.25 cumul 05-11-2021 LTIC IDSI instituțional
12 Grecu Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
06-04-1956 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2022 LCDSI IDSI instituțional
13 (Guzun Mihail)
IBN
IdentificatorIdentificator
01-01-1954 Doctor conf.univ.
Șef laborator - E6011 1 titular 01-01-2021 06-07-2023
Deces
LTIC IDSI instituțional
14 Marga Svetlana 12-09-1970 Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 0.33 cumul 01-01-2021 SDG IDSI instituțional
15 Minciună Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
25-08-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2023 LCDSI IDSI instituțional 5
16 Munteanu Ruslan
IBN
Identificator
17-10-1987 Inginer coordonator - H6064 1 titular 01-01-2022 LTIC IDSI instituțional
17 Rusnac Ludmila 23-09-1955 Inginer coordonator - H6064 1 titular 01-08-2020 LTIC IDSI instituțional
18 Ţurcan Andrei 28-05-1973 Inginer coordonator - H6064 1 titular 01-01-2022 LTIC IDSI instituțional
19 Ţurcan Nelly
IBN
IdentificatorIdentificator
13-11-1960 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2023 LCDSI IDSI instituțional 7
20 Ungureanu Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
27-06-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2023 LCDSI IDSI instituțional 4
1 - 20 of 21