Institutul de Medicină Urgentă
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 2 1 2 1 1
2 din care femei 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 2 1 2 1 1
4 din care femei 2 1 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 6 2 1 2 1 1
8 din care femei 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 2 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
2.25 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Kusturov Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-04-1950 Doctor Habilitat conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LPT IMU 20.80009.8007.07
4
12
2 Mişin Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LIA IMU 20.80009.8007.07

27
3 Caproş Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
19-12-1959 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LIA IMU 20.80009.8007.07
1
11
4 Kusturova Anna
IBN
IdentificatorIdentificator
21-11-1982 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LPT IMU 20.80009.8007.07
6
9
5 Şor Elina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-12-1976 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LPT IMU 20.80009.8007.07

12
6 Sîrghi Grigore
IBN
Identificator
16-01-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LPT IMU 20.80009.8007.07
2
2