Institutul Mamei și Copilului
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 54 5 4 11 10 1 4 1
2 din care femei 42 3 3 8 7 1 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 43 4 4 7 9 1 4 1
4 din care femei 33 2 3 5 6 1 4 1
5 Cumulanzi externi 16 3 4 4 1
6 din care femei 11 1 3 3 1
7 inclusiv cercetători 53 5 4 11 10 1 4 1
8 din care femei 41 3 3 8 7 1 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 3 1 2 1
10 din care femei 5 3 1 2 1
11 doctor în ştiinţe 20 8 10 4
12 din care femei 15 6 7 4
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 10 2 7 1 1 1
14 din care femei 7 2 4 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 3 3
16 din care femei 4 3 3
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 2 1 1 1
21 Doctoranzi 11 5 1
22 din care femei 8 3 1
23 Conducători de doctorat 3 2 1
24 din care femei 3 2
31.75 unități / 54 persoane unice / 61 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Egorov Vladimir
IBN
17-05-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1.5 titular/cumul/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
20.80009.8007.06


6
2 Barbova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-11-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1.25 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.13
20.80009.8007.22


5
3 Curteanu Ala
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-03-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

3
4 Hadjiu Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-03-2022 31-12-2023 LȘN IMC 20.80009.8007.40
1
115
5 Opalco Igor
IBN
02-07-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

5
6 Petrov Victor
IBN
10-12-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.25 titular/cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

7 Eţco Ludmila
IBN
20-06-1945 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

8 Revenco Ninel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-01-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 cumul intern/cumul intern 30-03-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.13
20.80009.8007.08
12
1
120
9 Sacară Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-12-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.5 titular/cumul/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
20.80009.8007.06
20.80009.8007.13
4


18
10 Casian Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
10-05-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.5 titular/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.14
20.80009.8007.22
2
1
3
11 Casian Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
08-05-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1.5 titular/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.14
20.80009.8007.22
2
1
3
12 Uşurelu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
22-02-1973 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1.25 titular/cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
5
16
13 Grecu Chiril
IBN
07-11-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

14 Carauş Tatiana
IBN
Identificator
03-11-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

15 Savoschin Dorina
IBN
09-04-1978 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.08

16 Cîrstea (Buga) Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
09-09-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.08
1
5
17 Horodişteanu-Banuh Adela
IBN
Identificator
01-11-1972 Doctor conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.08
1
4
18 Boian Veaceslav
IBN
Identificator
24-08-1976 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18
5
6
19 Mişina Ana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-05-1962 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

15
20 Siniţîna Lilia
IBN
Identificator
10-02-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 1 cumul/cumul intern/cumul intern 04-01-2021 31-08-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18
20.80009.8007.17

2
5
1 - 20 of 54