Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Diomid Gherman"
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 20 2 1 8 2 2
2 din care femei 13 1 1 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 1 1 2 1 1
4 din care femei 8 1 1 2
5 Cumulanzi externi 11 1 6 1 1
6 din care femei 5 3
7 inclusiv cercetători 18 2 1 7 1 1
8 din care femei 13 1 1 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 4 2 2
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 9 1 1 7
12 din care femei 7 1 1 5
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2
14 din care femei 3 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 5 2 2
16 din care femei 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 5 3 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 3 1 1 1 1
24 din care femei 2 1 1
12.5 unități / 20 persoane unice / 25 înregistrări / 7 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Vovc Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
2
7
2 Pascal Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

11
3 Lisnic Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-07-1966 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

3
4 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
7
12
5 Rotaru Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-05-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
8
22
6 Sangheli Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-01-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
2
6
7 Pleşca Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-08-1965 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
2
11
8 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
9
41
9 Corcea Galina
IBN
13-09-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01

3
10 Lupuşor Adrian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-12-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
1
5
11 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 LNF INN instituțional 12
12 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.39
7
12
13 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.39
15
41
14 Melnic Adrian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.39
4
8
15 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Consultant științific - E6014 1 titular 01-11-2022 LBCN INN instituțional 41
16 Cebotari Ecaterina
IBN
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 10-11-2022 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
1
1
17 Zolotco Galina
IBN
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 10-11-2022 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

1
18 Gavriliuc Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-05-1962 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 0.5 cumul 03-01-2022 A INN instituțional 7
19 Moldovanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-12-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
8
15
20 Nacu Gabriela
IBN
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 10-11-2022 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01

1
1 - 20 of 25