Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 1 1 2 1 1
2 din care femei 4 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 1 1 2 1 1
4 din care femei 4 1 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 6 1 1 2 1 1
8 din care femei 4 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 1 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
4 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Tudor Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-07-1967 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 03-01-2022 Nu sunt date IFtz instituțional 7
2 Djugostran Valeriu
IBN
Identificator
18-10-1947 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 titular 03-01-2022 LL IFtz instituțional 1
3 Crudu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-02-1957 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.25 titular 03-01-2022 LMMT IFtz instituțional 4
4 Zincenco Natalia
IBN
21-05-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2022 LIA IFtz instituțional
5 Pîrlog Irina
IBN
00-00-1984 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2022 SRITT IFtz instituțional 2
6 Ciobanu Zinaida
IBN
Identificator
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2022 LETGU IFtz instituțional 1