Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro", Î.S.
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 16 2 1 3 5 6 1
2 din care femei 2 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 15 2 1 3 4 5 1
4 din care femei 1 1 1
5 Cumulanzi externi 7 2 2 2 3
6 din care femei 1 1 1
7 inclusiv cercetători 16 2 1 3 5 6 1
8 din care femei 2 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 2 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
9.75 unități / 16 persoane unice / 22 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Păsat Igor
IBN
21-02-1963 Doctor Cercetător științific - E6022 0.75 cumul intern/cumul 03-01-2020 31-12-2023 STMU Mecagro 20.80009.5007.23
20.80009.5107.13


2 Raicov Victor
IBN
Identificator
21-10-1960 Doctor Cercetător științific - E6022 0.75 cumul intern/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LMTSRR Mecagro 20.80009.5007.23
20.80009.5107.13


3 Ruschih Denis
IBN
10-12-1983 Cercetător științific - E6022 0.75 cumul intern/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LMPP Mecagro 20.80009.5007.23
20.80009.5107.13


4 Ivaşcu Zinaida 14-02-1959 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SMA Mecagro 20.80009.5007.23

5 Vergun Claudia 06-05-1949 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMTSRR Mecagro 20.80009.5007.23

6 Şendrea Valeriu 22-09-1956 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETTP Mecagro 20.80009.5007.23

7 Beleuţă Victor
IBN
00-00-1964 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMPP Mecagro 20.80009.5007.23

8 Muntean Ivan
IBN
20-01-1989 Cercetător științific - E6022 1 cumul intern/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LMTSRR Mecagro 20.80009.5007.23
20.80009.5107.13


9 Savencov Serghei
IBN
12-01-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETTP Mecagro 20.80009.5007.23

10 Procopenco Vladimir 11-11-1955 Cercetător științific - E6022 0.75 cumul intern/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LMPP Mecagro 20.80009.5007.23
20.80009.5107.13


11 Ţiganu Ignat
IBN
02-01-1955 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMPP Mecagro 20.80009.5007.23

12 Tabaran Lilian 22-11-1972 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SMA Mecagro 20.80009.5007.23

13 Cuciuc Victor 00-00-1953 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMPP Mecagro 20.80009.5007.23

14 Gâtlan Vitalie 00-00-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 01-07-2023 LMTSRR Mecagro 20.80009.5007.23

15 Trohimciuc Igor 00-00-1968 Cercetător științific stagiar - E6026 1 cumul/cumul intern/cumul 03-01-2020 31-12-2023 LTISA Mecagro 20.80009.5007.23
20.80009.5107.13


16 Ianioglo Petru 00-00-1964 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CETTP Mecagro 20.80009.5007.23