Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 111 3 22 13 13 48 30 13
2 din care femei 53 1 15 5 7 17 14 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 97 1 17 13 12 47 29 12
4 din care femei 47 13 5 7 17 14 3
5 Cumulanzi externi 20 2 8 1 1 3 2 1
6 din care femei 9 1 4 1
7 inclusiv cercetători 111 3 22 13 13 48 30 13
8 din care femei 53 1 15 5 7 17 14 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 10 1 9 6 4
10 din care femei 2 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 40 1 7 5 3 22 11 6
12 din care femei 17 1 3 2 1 9 6 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 23 2 3 5 13 11 2
14 din care femei 10 2 1 2 5 5 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 5 5 3 2
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 17 9 1 2 1 3
22 din care femei 13 8 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei
90.1 unități / 111 persoane unice / 134 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bondarciuc Victor
IBN
Identificator
28-02-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFVV ISPHTA 20.80009.5107.05
1
1
2 Cozmic Radu
IBN
Identificator
09-04-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
3
3 Bucarciuc Victor
IBN
Identificator
16-11-1944 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
1
4 Pîntea Maria
IBN
Identificator
17-11-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 03-01-2020 16-07-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

5
5 Mîndra Veaceslav
IBN
Identificator
16-12-1949 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 03-01-2020 25-04-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

6 Crivaia Parascovia
IBN
IdentificatorIdentificator
14-06-1964 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2021 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

1
7 Melnicenco Liudmila
IBN
Identificator
10-11-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

8 Kneazeva Svetlana
IBN
20-07-1947 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 12-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

9 Ceban Ecaterina
IBN
Identificator
30-07-1955 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

10 Pasat Olga
IBN
Identificator
25-03-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

11 Borozan Emilian
IBN
29-08-1949 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

12 Clipa-Cucu Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
26-08-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

13 Terentii Petru
IBN
Identificator
28-05-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

1
14 Sacalî Natalia
IBN
03-02-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LGAPP ISPHTA 20.80009.5107.14

1
15 Prodaniuc Leonid
IBN
Identificator
17-01-1976 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14

1
16 Calaşean Iurie
IBN
Identificator
20-11-1938 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14

17 Cerneţ Alexandru
IBN
13-05-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
3
18 Panfilov Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
04-03-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-08-2021 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14

19 Prodaniuc Elena
IBN
Identificator
07-09-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14

20 Covalenco Galina
IBN
Identificator
01-07-1956 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LVCFPPP ISPHTA 20.80009.5107.14
1
1
1 - 20 of 134