Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 114 8 8 13 42 28 6
2 din care femei 64 4 7 8 26 21 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 114 8 8 13 42 28 6
4 din care femei 64 4 7 8 26 21 2
5 Cumulanzi externi 3 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 26 4 7 12 13 1
8 din care femei 18 3 4 8 8 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 3
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 2 1
12 din care femei 3 1 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 1 3 3
14 din care femei 3 1 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 2
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 7 3 1 1 2
22 din care femei 4 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
103 unități / 114 persoane unice / 122 înregistrări / 40 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dadu Constantin
IBN
Identificator
20-02-1955 Doctor Habilitat prof.cerc.
Director - E6004 1 titular 03-01-2020 A ISPHTA instituțional
2 Taran Nicolae
IBN
Identificator
09-05-1960 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 03-01-2020 A ISPHTA instituțional 5
3 Donica Ilie
IBN
01-08-1958 Doctor Habilitat prof.cerc.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 03-01-2020 A ISPHTA instituțional
4 Chihai E.
IBN
Secretar științific - E6006 1 titular 01-01-2021 A ISPHTA instituțional
5 Dogotaru Valentin 00-00-1950 Agronom-șef - H6024 1 titular 04-01-2021 LMGV ISPHTA instituțional
6 Viţelaru Tamara
IBN
07-04-1960 Agronom - H6175 0.75 titular 03-01-2020 LPTMV ISPHTA instituțional
7 Mihailiuc Natalia 14-02-1958 Inginer superior - H6047 1 titular 04-01-2021 LVCFVV ISPHTA instituțional
8 Nazari Ion 11-03-1952 Agronom - H6175 1 titular 03-01-2020 LVCFVV ISPHTA instituțional
9 Vătăman Ion
IBN
11-01-1954 Laborant superior - E6038 1 titular 04-01-2021 LIPVV ISPHTA instituțional
10 Crasnoşciocova Margareta
IBN
Identificator
22-06-1947 Inginer superior - H6047 0.75 titular 31-01-2020 LOVDOBT ISPHTA instituțional
11 Brînza Ion
IBN
26-11-1952 Agronom-șef - H6024 0.75 titular 03-01-2020 LGAPP ISPHTA instituțional
12 Cebanu Ion
IBN
26-10-1964 Inginer superior - H6047 0.5 cumul intern 03-01-2022 LVCFPPP ISPHTA instituțional
13 Iuşan Larisa
IBN
Identificator
01-05-1976 Doctor conf.cerc.
Șef laborator - E6011 1 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional 2
14 Şleagun Galina
IBN
Identificator
19-12-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional 1
15 Terentieva Galina
IBN
Identificator
30-01-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional
16 Carelina Marina
IBN
Identificator
00-00-1963 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2021 LTPA ISPHTA instituțional
17 Vîcerova Larisa
IBN
Identificator
29-05-1959 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional
18 Parşacova Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
18-05-1945 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional 1
19 Pîrgari Elena
IBN
Identificator
20-07-1962 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional 1
20 Draganova Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
13-02-1956 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 LTPA ISPHTA instituțional 1
1 - 20 of 122