Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 2 4 1 7 9 11 3
2 din care femei 13 1 3 6 3 7 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 22 2 2 1 7 9 11 3
4 din care femei 11 1 1 6 3 7 1
5 Cumulanzi externi 2 2
6 din care femei 2 2
7 inclusiv cercetători 24 2 4 1 7 9 11 3
8 din care femei 13 1 3 6 3 7 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 10 2 1 3 4 4 1
12 din care femei 6 2 2 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 7 3 4 4 1
14 din care femei 4 2 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
18.5 unități / 24 persoane unice / 24 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Popov Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-02-1977 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2022 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

1
2 Danilov Andrei
IBN
14-06-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-04-2021 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

3 Bețu Marian
IBN
00-00-1966 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 06-10-2021 31-12-2023 LTIPA IPAPS 20.80009.7007.17

4 Arhip Olga
IBN
18-02-1944 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

1
5 Bîstrova Natalia
IBN
Identificator
09-11-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

4
6 Bulat Ludmila
IBN
Identificator
21-03-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

2
7 Leah Nicolai
IBN
02-01-1955 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
1
8 Lungu Vasile
IBN
07-08-1955 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
2
9 Panu Vera
IBN
13-11-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
3
10 Plămădeală Vasile
IBN
Identificator
16-11-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

2
11 Rusu Alexandru
IBN
Identificator
20-08-1944 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

1
12 Savin Elena
IBN
20-07-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
3
13 Siuris Andrei
IBN
25-05-1955 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
3
14 Sîrbu Rodica
IBN
Identificator
12-05-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LTIPA IPAPS 20.80009.7007.17

1
15 Boaghe Lilia
IBN
21-01-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 01-03-2022 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

3
16 Rozloga Iurii
IBN
Identificator
11-08-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-04-2021 31-12-2023 LPPS IPAPS 20.80009.7007.17

17 Cerbari Valerian
IBN
IdentificatorIdentificator
11-08-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 cumul intern 01-04-2021 31-12-2023 LPPS IPAPS 20.80009.7007.17

1
18 Leah Tamara
IBN
IdentificatorIdentificator
16-08-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-04-2021 31-12-2023 LPPS IPAPS 20.80009.7007.17

1
19 Cojocaru Olesea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-05-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-04-2021 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

5
20 Prodan Marin
IBN
01-01-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-04-2021 31-12-2023 LTIPA IPAPS 20.80009.7007.17

1 - 20 of 24