Academia de Studii Economice a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 42 2 5 4 3 2 2
2 din care femei 30 2 3 3 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 29 2 3 3 3 2 2
4 din care femei 18 2 2 2 2
5 Cumulanzi externi 16 2 2 1
6 din care femei 15 2 1 1
7 inclusiv cercetători 34 2 4 4 3 2 2
8 din care femei 24 2 2 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 1 1 1 1 1
10 din care femei 3 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 20 4 3 1 1 1
12 din care femei 15 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 16 1 3 2 2 2
16 din care femei 11 1 3 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 1 2 2
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 9 1 1 1 1
22 din care femei 3 1
23 Conducători de doctorat 2 1
24 din care femei 2 1
16.75 unități / 42 persoane unice / 47 înregistrări / 13 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Chistruga Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
05-11-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
1
8
2 Secrieru Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1968 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 cumul intern/cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DIAB ASEM 20.80009.0807.35
1
2
3 Abramihin Cezara
IBN
IdentificatorIdentificator
13-12-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09
1
3
4 Bîrcă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.75 titular/cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09
2
4
5 Boguş Angela
IBN
Identificator
00-00-1970 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.0807.35
1
4
6 Botnari Nadejda
IBN
Identificator
00-00-1961 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DFA ASEM 20.80009.0807.35
1
4
7 Pisaniuc Maia
IBN
IdentificatorIdentificator
29-09-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
1
1
8 Vaculovschi Dorin
IBN
Identificator
00-00-1966 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

4
9 Sainsus Valeriu
IBN
02-08-1967 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

2
10 Lungu Irina 00-00-1984 - 0.25 cumul 02-01-2020 SPEF ASEM instituțional
11 Secrieru Iulian
IBN
IdentificatorIdentificator
26-05-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular/fără remunerare 02-01-2023 31-12-2023 DIAB ASEM 20.80009.5007.22
20.80009.0807.35
1

4
12 Dascaliuc Daniela
IBN
Identificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-06-2022 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.42
2
3
13 Pârţachi Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-08-1955 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DESE ASEM 20.80009.0807.35

6
14 Verejan Oleg
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 DESE ASEM 20.80009.1606.09

1
15 Barbăneagră Oxana
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2023 31-12-2023 DTPE ASEM 20.80009.1606.09

1
16 Cotoros Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1979 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.26

6
17 Popa Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
21-02-1984 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2023 30-06-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
2
6
18 Harcenco (Jitaru) Dorina
IBN
00-00-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 cumul/cumul 04-01-2021 30-09-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.42

19 Călugăreanu Irina
IBN
Identificator
03-10-1982 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-07-2020 31-12-2023 DMA ASEM 20.80009.0807.42
1
2
20 Aramă Raisa 24-12-1967 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.42

1 - 20 of 42