Academia de Studii Economice a Moldovei
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 42 2 5 4 3 2 2
2 din care femei 30 2 3 3 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 29 2 3 3 3 2 2
4 din care femei 18 2 2 2 2
5 Cumulanzi externi 16 2 2 1
6 din care femei 15 2 1 1
7 inclusiv cercetători 34 2 4 4 3 2 2
8 din care femei 24 2 2 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 1 1 1 1 1
10 din care femei 3 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 20 4 3 1 1 1
12 din care femei 15 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 16 1 3 2 2 2
16 din care femei 11 1 3 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 1 2 2
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 9 1 1 1 1
22 din care femei 3 1
23 Conducători de doctorat 2 1
24 din care femei 2 1
16.75 unități / 42 persoane unice / 47 înregistrări / 13 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Teacă Aliona
IBN
00-00-1973 Specialist principal - E6025 0.25 cumul intern 03-01-2022 SRU ASEM instituțional 1
2 Staver (Condratchi) Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-11-1985 Specialist principal - E6025 0.5 cumul 04-01-2021 ASEM instituțional 7
3 Bragoi Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1981 Specialist superior - E6030 0.25 cumul 04-01-2021 R ASEM instituțional 1
4 Jomir Eudochia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-09-1994 Specialist - E6031 0.25 cumul 04-01-2021 MC ASEM instituțional 5
5 Lungu Irina 00-00-1984 - 0.25 cumul 02-01-2020 SPEF ASEM instituțional
6 Bîrcă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09
2
4
7 Bîrcă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09
2
4
8 Vaculovschi Dorin
IBN
Identificator
00-00-1966 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

4
9 Abramihin Cezara
IBN
IdentificatorIdentificator
13-12-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09
1
3
10 Sainsus Valeriu
IBN
02-08-1967 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

2
11 Matveiciuc Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 ȘD ASEM ASEM 20.80009.1606.09

2
12 Șarai Natalia 00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

13 Secrieru Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
11-06-1968 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DIAB ASEM 20.80009.0807.35
1
2
14 Pârţachi Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-08-1955 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DESE ASEM 20.80009.0807.35

6
15 Botnari Nadejda
IBN
Identificator
00-00-1961 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DFA ASEM 20.80009.0807.35
1
4
16 Boguş Angela
IBN
Identificator
00-00-1970 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.0807.35
1
4
17 Ţugui Eduard
IBN
Identificator
01-01-1980 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 ȘD ASEM ASEM 20.80009.0807.35

18 Mocanu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
31-01-1970 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date ASEM 20.80009.0807.35

9
19 Pisaniuc Maia
IBN
IdentificatorIdentificator
29-09-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DBI ASEM 20.80009.0807.42
1
1
20 Călugăreanu Irina
IBN
Identificator
03-10-1982 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-07-2020 31-12-2023 DMA ASEM 20.80009.0807.42
1
2
1 - 20 of 47