Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 117 3 5 6 16 37 21 11
2 din care femei 51 2 4 6 24 14 8
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 116 3 5 6 15 37 21 11
4 din care femei 51 2 4 6 24 14 8
5 Cumulanzi externi 3 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 31 3 2 1 4 14 4 5
8 din care femei 15 1 2 8 2 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 1 1 3 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 1 5 3
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 3 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
120.5 unități / 117 persoane unice / 125 înregistrări / 36 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Boincean Boris
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-11-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

5
2 Bulat Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1945 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

3 Cuzeac Vadim
IBN
IdentificatorIdentificator
02-01-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

4 Zaharco Dionisie
IBN
Identificator
05-02-1996 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

5 Secrieru Ivan
IBN
06-10-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

6 Martea Mircea
IBN
IdentificatorIdentificator
19-05-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

7 Cebanu Dorin
IBN
IdentificatorIdentificator
24-04-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

1
8 Rusnac Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
08-03-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

9 Gămureac Ana
IBN
07-05-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 17-05-2021 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

10 Boincean Boris
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-11-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Director - E6004 1 titular 01-01-2021 A Selecția instituțional 5
11 Vozian Valeriu
IBN
Identificator
10-03-1955 Doctor conf.cerc.
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 1 titular 01-01-2020 A Selecția instituțional
12 Boaghii Ion
IBN
Identificator
20-04-1950 Doctor conf.cerc.
Secretar științific - E6006 1 titular 01-01-2020 A Selecția instituțional
13 Chişca Maria
IBN
02-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 GCC Selecția instituțional 2
14 Bugaciuc Mihail
IBN
15-12-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 GCC Selecția instituțional
15 Rudoi Marina
IBN
01-01-0000 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 GCC Selecția instituțional 1
16 Creciun I.
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 GCC Selecția instituțional
17 Pleșca Valeria
IBN
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2021 GCC Selecția instituțional 1
18 Iacobuţă Maria
IBN
Identificator
28-07-1948 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 GCL Selecția instituțional 1
19 Avadănii Larisa
IBN
05-09-1948 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 GCL Selecția instituțional
20 Chiaburu Irina 12-03-1951 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2021 GCL Selecția instituțional
1 - 20 of 125