Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 47 1 5 6 4 15 9 4
2 din care femei 21 2 5 2 5 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 30 1 2 4 3 13 8 4
4 din care femei 14 2 3 2 4 4
5 Cumulanzi externi 23 1 4 3 2 4 3
6 din care femei 10 1 3 2 2
7 inclusiv cercetători 47 1 5 6 4 15 9 4
8 din care femei 21 2 5 2 5 5
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 8 2 6 2 3
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 17 1 4 3 5 5 1
12 din care femei 9 3 1 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 1 2 6 5 1
14 din care femei 3 1 2 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 1 2 2 2
16 din care femei 5 1 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 2 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 7 7 3 3
24 din care femei 1 1 1
29.75 unități / 47 persoane unice / 56 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Petcu Igor
IBN
Identificator
00-00-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12
1
13
2 Starciuc Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-05-1964 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12

7
3 Moscalic Roman
IBN
21-05-1940 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 20-01-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
2
4 Coşman Sergiu
IBN
Identificator
03-07-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
8
10
5 Bahcivanji Mihail
IBN
12-08-1939 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-03-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
1
1
6 Balan Ion
IBN
Identificator
29-09-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

23
7 Danilov Anatolie
IBN
Identificator
23-03-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 24-01-2020 31-12-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.12
1
2
8 Cremeneac Larisa
IBN
IdentificatorIdentificator
05-02-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
3
9 Coşman Valentina
IBN
Identificator
10-03-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
8
10
10 Demcenco Boris
IBN
Identificator
01-01-1950 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 11-02-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

5
11 Efteniuc Iulia
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 27-01-2020 29-09-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12

12 Bîrsa Maxim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-08-1989 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-06-2022 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

8
13 Caraman Radu
IBN
18-04-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12

14 Lupolov Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 11-05-2021 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

5
15 Juncu Olga
IBN
24-03-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 14-06-2021 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12
1
1
16 Bivol Ludmila
IBN
01-01-1979 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-09-2021 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

4
17 Maşner Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
12-11-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20
2
8
18 Focşa Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
28-10-1951 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEB ISPZMV 20.80009.5107.20
3
4
19 Liuţcanov Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
02-10-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20
1
6
20 Donică Iov
IBN
07-01-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 23-01-2020 31-12-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.20
1
2
1 - 20 of 56