Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.18
Titlul proiectului:  Cercetări enciclopedice de economie și drept economic
Conducătorul proiectului:  Dr. Armeanic Alexandru Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10 / 14 / 3 8.75 / 12 / 3 10.25 / 14 / 3 8.75 / 11 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1140.0 1249.8 1424.2 1550.4 5364.4
Finanțare Executată (mii lei 1136.5 1246.3 1421.0 1449.1 5252.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 1136.5 1246.3 1421.0 1449.1 5252.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 11 2 2 2 3 5
2 din care femei 6 2 1 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 2 1 1 3 4
4 din care femei 5 2 1 1 2
5 Cumulanzi externi 5 2 2 2
6 din care femei 2 1 1
7 inclusiv cercetători 10 2 2 1 3 4
8 din care femei 6 2 1 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 2 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 2 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
8.75 unități / 11 persoane unice / 14 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Armeanic Alexandru
IBN
Identificator
05-11-1973 conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

11
2 Mitcu Silvia
IBN
22-08-1979 Doctor Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

3 Donici Silvia 15-04-1956 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

4 Oprea Valeriu
IBN
30-09-1958 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

1
5 Adauge Mihail
IBN
10-04-1958 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

6 Belostecinic Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
07-01-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

5
7 Mitcu Silvia
IBN
22-08-1979 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

8 Bujor Oleg
IBN
Identificator
10-03-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

9 Covaliova Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
15-09-1960 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

3
10 Țoncu Tatiana 05-10-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

11 Țoncu Tatiana 05-10-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-06-2022 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

12 Juc Carolina 00-00-1995 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

13 Nichitenciuc Maria 00-00-1993 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18

14 Nichitenciuc Maria 00-00-1993 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.0807.18