Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.04
Titlul proiectului:  Elaborarea științifică a Enciclopediei Moldovei și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Manolache Constantin Mihail
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
27.25 / 36 / 4 26 / 29 / 3 24.75 / 29 / 4 21.5 / 30 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2800.0 2938.0 3241.6 3553.2 12532.8
Finanțare Executată (mii lei 2349.4 2934.4 3237.4 3215.9 11737.1
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 2349.4 2934.4 3237.4 3215.9 11737.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 30 4 2 7 11 10 4
2 din care femei 10 3 1 3 1 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 21 4 2 5 10 8 4
4 din care femei 7 3 1 2 1 2
5 Cumulanzi externi 15 1 3 5 3 2
6 din care femei 4 1 1 1
7 inclusiv cercetători 28 4 2 7 9 9 3
8 din care femei 10 3 1 3 1 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 7 1 6 3 3
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 2 3 3 2 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 1 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 3 2 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
21.5 unități / 30 persoane unice / 34 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Manolache Constantin
IBN
Identificator
01-11-1953 Doctor Habilitat conf.univ.
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

4
2 Adauge Mihail
IBN
10-04-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

3 Donici Silvia 15-04-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

4 Pogolşa Vitaliu 10-10-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 18-01-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

5 Oprea Valeriu
IBN
30-09-1958 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1
6 Zasavitchi Lidia
IBN
22-10-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

7 Nikolaeva Janna
IBN
10-09-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

8 Rusnac Gheorghe
IBN
23-11-1942 Doctor Habilitat Consultant științific - E6014 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

9 Nâş Natalia 01-01-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

10 Ciobanu Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1967 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

11 Coropcean Ion
IBN
11-03-1960 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

12 Poştarencu Dinu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

2
13 Rotaru Liliana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

8
14 Xenofontov Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
15-02-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

17
15 Cereteu Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
03-08-1968 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

3
16 Cuşnir Iulian
IBN
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

17 Dragnev Demir
IBN
Identificator
27-07-1936 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

4
18 Dulgheru Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-03-1956 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

2
19 Petrencu Anatol
IBN
IdentificatorIdentificator
22-05-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

17
20 Furdui Teodor
IBN
IdentificatorIdentificator
09-05-1935 Doctor Habilitat Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 CCE BSC 20.80009.1606.04

1 - 20 of 34