Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.17
Titlul proiectului:  Evaluarrea stării soluțiilor R.M. în condiții de agrogeneză, perfecționarea clasificatorului și sistemului de bonitate, elaborarea cadrului metodologic- informațional de monitorizare și reproducere lărgită a fertilității
Conducătorul proiectului:  Dr. Rozloga Iurii Grigorii
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9.5 / 13 / 5 12.75 / 18 / 5 10.5 / 14 / 5 9.75 / 13 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 2
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1145.4 1321.2 1421.8 1807.4 5695.8
Finanțare Executată (mii lei 1103.7 1228.1 1373.6 1777.6 5483.0
Cofinanțare (mii lei) 4.7 4.7
Menționat proiectul în publicație 2
Total finanțare (mii lei) 1103.7 1228.1 1373.6 1782.3 5487.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 13 2 4 4 2 3 1
2 din care femei 8 1 3 3 1 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 11 2 2 4 2 3 1
4 din care femei 6 1 1 3 1 3
5 Cumulanzi externi 2 2
6 din care femei 2 2
7 inclusiv cercetători 13 2 4 4 2 3 1
8 din care femei 8 1 3 3 1 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 2 3 1 2
12 din care femei 5 2 2 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 3 1 2
14 din care femei 3 2 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
9.75 unități / 13 persoane unice / 13 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Danilov Andrei
IBN
14-06-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-04-2021 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

2 Bețu Marian
IBN
00-00-1966 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 06-10-2021 31-12-2023 LTIPA IPAPS 20.80009.7007.17

3 Sîrbu Rodica
IBN
Identificator
12-05-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LTIPA IPAPS 20.80009.7007.17

1
4 Boaghe Lilia
IBN
21-01-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 01-03-2022 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

3
5 Rozloga Iurii
IBN
Identificator
11-08-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 01-04-2021 31-12-2023 LPPS IPAPS 20.80009.7007.17

6 Cerbari Valerian
IBN
IdentificatorIdentificator
11-08-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 cumul intern 01-04-2021 31-12-2023 LPPS IPAPS 20.80009.7007.17

1
7 Leah Tamara
IBN
IdentificatorIdentificator
16-08-1957 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-04-2021 31-12-2023 LPPS IPAPS 20.80009.7007.17

1
8 Cojocaru Olesea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-05-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-04-2021 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

5
9 Prodan Marin
IBN
01-01-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-04-2021 31-12-2023 LTIPA IPAPS 20.80009.7007.17

10 Gamurar Maria
IBN
05-06-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

1
11 Şalaghina Natalia
IBN
10-01-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

12 Senicovscaia Irina
IBN
02-04-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul intern 01-04-2021 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17

13 Danilov Andriana
IBN
14-06-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-04-2021 31-12-2023 LAS IPAPS 20.80009.7007.17