Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.25
Titlul proiectului:  Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Balan Ion Vasile
2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
16.25 / 36 / 6 17.5 / 35 / 6 15.5 / 33 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 4 5 10
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2065.0 2518.2 2669.5 7252.7
Finanțare Executată (mii lei 2063.9 2510.5 2669.5 7243.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 21
Total finanțare (mii lei) 2063.9 2510.5 2669.5 7243.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 33 5 7 4 9 8 4 2
2 din care femei 15 2 5 4 4 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 28 4 6 3 9 6 2 2
4 din care femei 14 2 5 4 3 1
5 Cumulanzi externi 11 1 3 1 2 4 3 1
6 din care femei 4 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 33 5 7 4 9 8 4 2
8 din care femei 15 2 5 4 4 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 2 3 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 11 1 2 5 3 2
12 din care femei 5 1 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 8 1 5 2 1
14 din care femei 5 3 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 2 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 9 1 4 1 2 1 1
22 din care femei 3 2 1
23 Conducători de doctorat 3 1 2 1 1
24 din care femei 1 1
15.5 unități / 33 persoane unice / 33 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Balan Ion
IBN
Identificator
29-09-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
2
23
2 Mereuţă Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-10-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25

16
3 Şeptiţchi Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-09-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25
1
9
4 Cazacov Iulia
IBN
Identificator
08-09-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

2
5 Roşca Nicolae
IBN
Identificator
14-07-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-07-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
2
16
6 Fedaş Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1958 Doctor Habilitat Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 15-07-2020 31-12-2023 LFSASG IFS 20.80009.7007.25

12
7 Mereuţă Ion
IBN
Identificator
29-03-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

3
8 Furdui Vlada
IBN
IdentificatorIdentificator
14-05-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
7
9 Harea Vasile
IBN
Identificator
11-02-1956 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

5
10 Osipciuc Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
10-10-1979 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

4
11 Fiodorov Nicolai
IBN
05-12-1983 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
1
12 Dubalari Alexandru
IBN
04-04-1974 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
2
13 Balacci Serghei
IBN
IdentificatorIdentificator
19-11-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2022 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
2
17
14 Creţu Roman
IBN
16-10-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
11
15 Postolati Galina
IBN
Identificator
02-12-1957 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
4
16 Vîhrist Ecaterina
IBN
Identificator
25-03-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

2
17 Garaeva Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-03-1947 conf.cerc.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
1
18 Olaru Iulia
IBN
Identificator
31-10-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

1
19 Bogdan Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
08-05-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25
1
2
20 Hanțațuc Alexei
IBN
Identificator
30-10-1967 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LFSR IFS 20.80009.7007.25

3
1 - 20 of 33