Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.06
Titlul proiectului:  Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor
Organizația:  Institutul de Zoologie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Zubcov Elena Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
22 / 34 / 5 24.5 / 31 / 5 26 / 31 / 5 20.5 / 30 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 9 10 22 41
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2755.9 2912.1 3749.4 3657.8 13075.2
Finanțare Executată (mii lei 2754.9 2909.8 3606.4 3618.8 12889.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 37
Total finanțare (mii lei) 2754.9 2909.8 3606.4 3618.8 12889.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 30 4 8 6 5 7 1 3
2 din care femei 15 5 4 2 4 1 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 25 2 8 6 3 6 1 2
4 din care femei 14 5 4 2 3 1 2
5 Cumulanzi externi 11 2 4 1 2 2 1
6 din care femei 3 2 1 1
7 inclusiv cercetători 30 4 8 6 5 7 1 3
8 din care femei 15 5 4 2 4 1 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 1 2 1
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 19 1 5 5 2 6 1 2
12 din care femei 12 3 4 2 3 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 12 2 3 2 5 2
14 din care femei 7 3 2 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 1 1 1
18 din care femei 2 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 3 1 2 1
24 din care femei 2 1 1 1
20.5 unități / 30 persoane unice / 30 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Zubcov Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-01-1949 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
6
9
2 Ungureanu Laurenţia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-03-1965 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
4
7
3 Zubcov Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
01-05-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
2
3
4 Bagrin Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-11-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
6
8
5 Munjiu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
25-08-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
2
4
6 Bileţchi Lucia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-08-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
2
3
7 Tumanova Daria
IBN
Identificator
10-03-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
4
4
8 Borodin Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
11-01-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0 fără remunerare 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06

9 Lebedenco Liubovi
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-09-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
2
2
10 Ivanova Anastasia
IBN
15-06-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
1
1
11 Usatîi Marin
IBN
17-11-1949 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 01-01-2020 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06
1
1
12 Bulat Denis
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-03-1981 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06
5
7
13 Crepis Oleg
IBN
Identificator
12-06-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06
3
3
14 Fulga Nina
IBN
IdentificatorIdentificator
15-10-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-06-2021 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06
3
4
15 Usatîi Adrian
IBN
Identificator
26-09-1970 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06

16 Cebanu Aureliu
IBN
Identificator
13-11-1968 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06
1
1
17 Dadu Ana
IBN
Identificator
19-12-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06
2
2
18 Dermenji Piotr
IBN
26-06-1987 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06

19 Mustea Mihail
IBN
Identificator
26-04-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LIA IZ 20.80009.7007.06
4
4
20 Şuberneţkii Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
17-09-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 16-06-2022 31-12-2023 LHE IZ 20.80009.7007.06
1
1
1 - 20 of 30