Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.02
Titlul proiectului:  Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice
Organizația:  Institutul de Zoologie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Buşmachiu Galina Nicolae
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
25.25 / 43 / 5 24.25 / 40 / 5 25.25 / 38 / 5 22.25 / 37 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 35 45 59 141
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2783.2 2932.8 3692.0 3719.2 13127.2
Finanțare Executată (mii lei 2782.3 2932.3 3567.6 3703.8 12986.0
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 136
Total finanțare (mii lei) 2782.3 2932.3 3567.6 3703.8 12986.0
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 37 1 7 9 6 7 7 5 3
2 din care femei 18 6 4 4 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 26 1 7 5 4 4 5 3 3
4 din care femei 15 6 3 3 3 1
5 Cumulanzi externi 17 3 5 2 4 3 3
6 din care femei 7 3 2 1 1
7 inclusiv cercetători 37 1 7 9 6 7 7 5 3
8 din care femei 18 6 4 4 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 1 2 3
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 19 3 3 4 5 4 2 3
12 din care femei 11 2 3 3 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 11 3 3 3 2 1 2
14 din care femei 8 3 3 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 10 2 5 1 2
22 din care femei 5 2 1 1 1
23 Conducători de doctorat 2 2 2
24 din care femei
22.25 unități / 37 persoane unice / 37 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Buşmachiu Galina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-01-1963 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
11
20
2 Nistreanu Victoria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-08-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
11
16
3 Derjanschi Valeriu
IBN
Identificator
28-07-1958 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
2
4
4 Sîtnic Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificator
15-01-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
4
7
5 Ţurcan Vladimir
IBN
Identificator
05-05-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

6 Cozari Tudor
IBN
Identificator
25-04-1954 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
1
1
7 Mihailov Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
24-01-1982 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02
6
8
8 Croitor Roman
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-02-1971 Doctor Habilitat Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
1
4
9 Caisîn Valeriu
IBN
04-10-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 GIC IZ 20.80009.7007.02

1
10 Obadă Teodor
IBN
Identificator
09-12-1961 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
1
5
11 Caraman Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-08-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
3
5
12 Ciocoi Oleg
IBN
10-08-1956 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 GIC IZ 20.80009.7007.02

13 Grosu Gheorghe
IBN
12-05-1975 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 GIC IZ 20.80009.7007.02

14 Burlacu Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1969 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

2
15 Mararescul Vladislav
IBN
IdentificatorIdentificator
11-05-1988 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

16 Zaharov Denis
IBN
29-05-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-02-2021 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

17 Vasiliev Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-10-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-01-2021 31-12-2023 LE IZ 20.80009.7007.02

2
18 Pascari Viorica
IBN
21-06-1965 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02

19 Caldari Vladislav
IBN
Identificator
05-04-1991 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LVT IZ 20.80009.7007.02
4
6
20 Şcerbliuc Mihail
IBN
12-10-1985 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 GIC IZ 20.80009.7007.02

1 - 20 of 37