Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.25
Titlul proiectului:  Evaluarea și optimizarea bilanțului elementelor nutritive și materiei organice pentru perfecționarea sistemului de fertilizare a culturilor agricole prin eficientizarea utilizării îngrășămintelor și sporirii fertilității solului în agricultura durabilă
Conducătorul proiectului:  Dr. Lungu Vasile Constantin
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9.25 / 13 / 4 8.75 / 11 / 3 8.75 / 11 / 3 8.75 / 11 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 4 3 7
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1096.6 1320.2 1417.4 1653.5 5487.7
Finanțare Executată (mii lei 879.6 1171.2 1362.7 1636.9 5050.4
Cofinanțare (mii lei) 7.4 7.4
Menționat proiectul în publicație 7
Total finanțare (mii lei) 879.6 1171.2 1362.7 1644.3 5057.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 11 1 3 7 8 2
2 din care femei 5 3 2 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 11 1 3 7 8 2
4 din care femei 5 3 2 4 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 11 1 3 7 8 2
8 din care femei 5 3 2 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 3 2 1
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 3 2 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
8.75 unități / 11 persoane unice / 11 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Popov Leonid
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-02-1977 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2022 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

1
2 Arhip Olga
IBN
18-02-1944 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

1
3 Bîstrova Natalia
IBN
Identificator
09-11-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

4
4 Bulat Ludmila
IBN
Identificator
21-03-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

2
5 Leah Nicolai
IBN
02-01-1955 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
1
6 Lungu Vasile
IBN
07-08-1955 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
2
7 Panu Vera
IBN
13-11-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
3
8 Plămădeală Vasile
IBN
Identificator
16-11-1954 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

2
9 Rusu Alexandru
IBN
Identificator
20-08-1944 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25

1
10 Savin Elena
IBN
20-07-1963 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
3
11 Siuris Andrei
IBN
25-05-1955 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 01-04-2021 29-12-2023 LA IPAPS 20.80009.5107.25
1
3