Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.23
Titlul proiectului:  Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la provocările agriculturii moderne din R. Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Boincean Boris Pavel
2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
15 / 17 / 4 11.5 / 12 / 4 11.5 / 12 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1434.5 1633.6 1835.8 4903.9
Finanțare Executată (mii lei 1434.5 1633.6 1880.08 4948.18
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 1434.5 1633.6 1880.08 4948.18
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 12 2 1 1 1 5 1 1
2 din care femei 4 1 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 12 2 1 1 1 5 1 1
4 din care femei 4 1 2 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 12 2 1 1 1 5 1 1
8 din care femei 4 1 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
11.5 unități / 12 persoane unice / 12 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Boincean Boris
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-11-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

5
2 Bulat Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1945 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

3 Cuzeac Vadim
IBN
IdentificatorIdentificator
02-01-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

4 Zaharco Dionisie
IBN
Identificator
05-02-1996 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

5 Secrieru Ivan
IBN
06-10-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

6 Martea Mircea
IBN
IdentificatorIdentificator
19-05-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

7 Cebanu Dorin
IBN
IdentificatorIdentificator
24-04-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

1
8 Rusnac Grigore
IBN
IdentificatorIdentificator
08-03-1950 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

9 Gămureac Ana
IBN
07-05-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 17-05-2021 31-12-2023 Nu sunt date Selecția 20.80009.5107.23

10 Prozorovschi Maxim 00-00-1996 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-11-2021 31-12-2023 LPP Selecția 20.80009.5107.23

11 Lungu Eugenia
IBN
18-09-1949 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-02-2022 01-06-2023 GFS Selecția 20.80009.5107.23

12 Pleșca Valeria
IBN
00-00-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-02-2022 21-06-2023 GCC Selecția 20.80009.5107.23

1