Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.20
Titlul proiectului:  Managementul potențialului genetic și a producțiilor animalelor de rasă reproduse și exploatate în condițiile pedoclimaterice ale R. Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. Maşner Oleg Alexandr
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
19 / 31 / 5 18.25 / 32 / 5 17.25 / 31 / 5 18.75 / 29 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 7 7
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2134.1 2236.6 2449.2 2898.6 9718.5
Finanțare Executată (mii lei 2123.2 2234.7 2445.3 2898.6 9701.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 7
Total finanțare (mii lei) 2123.2 2234.7 2445.3 2898.6 9701.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 29 3 3 2 9 7 2
2 din care femei 15 2 2 2 3 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 19 2 3 2 8 6 2
4 din care femei 10 2 2 2 2 3
5 Cumulanzi externi 12 2 1 1 1
6 din care femei 7 1 1 1 1
7 inclusiv cercetători 29 3 3 2 9 7 2
8 din care femei 15 2 2 2 3 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 11 2 1 5 5 1
12 din care femei 7 1 1 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 8 1 1 6 5 1
14 din care femei 3 1 2 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 1 2 2
16 din care femei 5 1 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 5 5 2 2
24 din care femei 1 1 1
18.75 unități / 29 persoane unice / 33 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Maşner Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
12-11-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20
2
8
2 Focşa Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
28-10-1951 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEB ISPZMV 20.80009.5107.20
3
4
3 Liuţcanov Petru
IBN
IdentificatorIdentificator
02-10-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20
1
6
4 Donică Iov
IBN
07-01-1949 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 23-01-2020 31-12-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.20
1
2
5 Constandoglo Alexandra
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1955 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEB ISPZMV 20.80009.5107.20
2
3
6 Evtodienco Silvia
IBN
IdentificatorIdentificator
16-09-1960 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20
1
2
7 Granaci Vera
IBN
Identificator
08-12-1957 conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LTCEB ISPZMV 20.80009.5107.20
1
2
8 Danilov Anatolie
IBN
Identificator
23-03-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 24-01-2020 31-01-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.20

2
9 Cibotaru Elena
IBN
30-03-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20
1
2
10 Morari-Pirlog Alisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-02-2020 31-01-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20

3
11 Osipciuc Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
10-10-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 10-02-2020 28-09-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20

4
12 Caisîn Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-05-1954 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-09-2021 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.20

8
13 Lupolov Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 11-05-2021 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.20
1
5
14 Morari-Pirlog Alisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-02-2020 31-12-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20

3
15 Bradu Nina
IBN
17-09-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 27-01-2020 26-10-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20

1
16 Matveenco Natalia
IBN
18-04-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-02-2020 31-12-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20

17 Djenjera Irina
IBN
02-03-1967 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LBRRE ISPZMV 20.80009.5107.20
1
3
18 Oprea Ina
IBN
00-00-1983 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LTCEOC ISPZMV 20.80009.5107.20

1
19 Brenici Viorel 11-05-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.20

20 Acbaș Igor
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 29-01-2020 31-12-2023 LTCEB ISPZMV 20.80009.5107.20

1 - 20 of 33