Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.12
Titlul proiectului:  Fortificarea lanțului hrană-animală- producție prin utilizarea resurselor furajere noi, metodelor și schemelor innovative de asanare
Conducătorul proiectului:  Dr. Petcu Igor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10.5 / 18 / 5 11.25 / 21 / 5 11.5 / 22 / 5 10 / 20 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 12 15
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1182.5 1254.5 1401.2 1651.6 5489.8
Finanțare Executată (mii lei 1182.5 1254.5 1401.2 1651.6 5489.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 15
Total finanțare (mii lei) 1182.5 1254.5 1401.2 1651.6 5489.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 20 1 2 3 2 7 3 2
2 din care femei 7 3 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 1 1 1 6 3 2
4 din care femei 5 1 2 1
5 Cumulanzi externi 11 1 2 2 2 3 2
6 din care femei 3 2 1 1
7 inclusiv cercetători 20 1 2 3 2 7 3 2
8 din care femei 7 3 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 2 3 1 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 1 2 2 1 1
12 din care femei 3 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 2
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 2 2 1 1
24 din care femei
10 unități / 20 persoane unice / 20 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Petcu Igor
IBN
Identificator
00-00-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12
1
13
2 Starciuc Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
13-05-1964 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12

7
3 Moscalic Roman
IBN
21-05-1940 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 20-01-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
2
4 Coşman Sergiu
IBN
Identificator
03-07-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
8
10
5 Bahcivanji Mihail
IBN
12-08-1939 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-03-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
1
1
6 Balan Ion
IBN
Identificator
29-09-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

23
7 Danilov Anatolie
IBN
Identificator
23-03-1958 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 24-01-2020 31-12-2023 LTCES ISPZMV 20.80009.5107.12
1
2
8 Cremeneac Larisa
IBN
IdentificatorIdentificator
05-02-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
3
9 Coşman Valentina
IBN
Identificator
10-03-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
8
10
10 Demcenco Boris
IBN
Identificator
01-01-1950 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 11-02-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

5
11 Efteniuc Iulia
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 27-01-2020 29-09-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12

12 Bîrsa Maxim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-08-1989 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-06-2022 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

8
13 Caraman Radu
IBN
18-04-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12

14 Lupolov Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 11-05-2021 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

5
15 Juncu Olga
IBN
24-03-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 14-06-2021 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12
1
1
16 Bivol Ludmila
IBN
01-01-1979 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-09-2021 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

4
17 Jereghi Vitalie
IBN
00-00-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 26-07-2022 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

18 Ursan Petru 00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-02-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

19 Malenchi Dumitru
IBN
01-07-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 05-06-2020 31-12-2023 LTCEP ISPZMV 20.80009.5107.12

3
20 Caraman Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-07-2022 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
4