Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.35
Titlul proiectului:  Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe chimice prioritare în Republica Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Opopol Nicolae Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8.5 / 10 / 5 6.75 / 10 / 5 5.75 / 8 / 4 6 / 9 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 3 8
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 721.4 789.5 849.5 953.5 3313.9
Finanțare Executată (mii lei 526.42 555.8 618.1 865.4 2565.72
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 8
Total finanțare (mii lei) 526.42 555.8 618.1 865.4 2565.72
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 1 3 1 3 1 1
2 din care femei 5 1 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 4 2 1 1 1
4 din care femei 4 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 6 1 1 3 1 1
6 din care femei 2 1 1 1
7 inclusiv cercetători 9 1 3 1 3 1 1
8 din care femei 5 1 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 2 1 2 1
12 din care femei 3 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
6 unități / 9 persoane unice / 10 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Zavtoni Mariana
IBN
Identificator
27-03-1976 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35
1
3
2 Zavtoni Mariana
IBN
Identificator
27-03-1976 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35
1
3
3 Guştiuc Vasile
IBN
17-07-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 02-01-2021 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.35

4 Bucata (Gurghiș) Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2021 29-12-2023 LIRR ANSP 20.80009.8007.35

3
5 Pînzaru Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-11-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-04-2020 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.35
1
3
6 Volneanschi Ana
IBN
12-10-1946 conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.35

7 Bebîh Vladimir
IBN
15-01-1952 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.35
1
1
8 Miron Inga
IBN
01-05-1985 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-06-2020 31-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35
3
3
9 Corețchi Roman
IBN
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 30-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.35

2
10 Lupu Marina
IBN
17-10-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 25-07-2023 30-12-2023 LPCT ANSP 20.80009.8007.35