Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.22
Titlul proiectului:  Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în RM
Conducătorul proiectului:  Dr. Uşurelu Natalia Mihail
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
12.25 / 15 / 5 13 / 15 / 5 12.75 / 16 / 5 11.75 / 15 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 8 8
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1974.7 1974.7 1974.7 1974.7 7898.8
Finanțare Executată (mii lei 1811.5 1973.6 1933.7 1899.7 7618.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 6
Total finanțare (mii lei) 1811.5 1973.6 1933.7 1899.7 7618.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 15 2 1 2 4 1
2 din care femei 9 1 1 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 12 2 1 1 3 1
4 din care femei 8 1 1 2 1
5 Cumulanzi externi 7 2 1 3
6 din care femei 2 2
7 inclusiv cercetători 15 2 1 2 4 1
8 din care femei 9 1 1 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 6 2 4 1
12 din care femei 4 1 3 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 3
14 din care femei 3 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 2 1
22 din care femei 3 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
11.75 unități / 15 persoane unice / 20 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Uşurelu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
22-02-1973 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
5
16
2 Sacară Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-12-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
4
18
3 Barbova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-11-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

5
4 Egorov Vladimir
IBN
17-05-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

6
5 Blăniţă Daniela
IBN
IdentificatorIdentificator
22-10-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
4
7
6 Boiciuc Chiril
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
1
1
7 Coliban Iulia
IBN
Identificator
00-00-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
2
7
8 Ţurcan Doina
IBN
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

9 Dorif Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificator
20-05-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
2
5
10 Casian Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
10-05-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
1
3
11 Casian Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
08-05-1964 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
1
3
12 Efremov Egor
IBN
00-00-1974 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

13 Croitori Tamara
IBN
Identificator
00-00-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

14 Blăniţă Daniela
IBN
IdentificatorIdentificator
22-10-1986 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
4
7
15 Uşurelu Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
22-02-1973 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22
5
16
16 Sacară Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
09-12-1967 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LȘGMU IMC 20.80009.8007.22
4
18
17 Barbova Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-11-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

5
18 Egorov Vladimir
IBN
17-05-1971 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

6
19 Uşurelu Dan-Cristian
IBN
00-00-1999 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2022 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22

20 Iordachi Felicia
IBN
00-00-2005 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2023 31-12-2023 LȘPPE IMC 20.80009.8007.22