Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.21
Titlul proiectului:  Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor natransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții
Conducătorul proiectului:  Dr. Petrov Victor Nichifor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10.25 / 16 / 5 11.25 / 19 / 5 11.75 / 19 / 5 10 / 19 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1220.5 1220.5 1220.5 1220.5 4882.0
Finanțare Executată (mii lei 1051.9 1208.5 1200.3 1127.9 4588.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 1051.9 1208.5 1200.3 1127.9 4588.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 19 1 2 5 4 1 1 1
2 din care femei 15 1 1 4 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 17 1 2 4 4 1 1 1
4 din care femei 13 1 1 3 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 2 1
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 19 1 2 5 4 1 1 1
8 din care femei 15 1 1 4 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1 1
10 din care femei 2 1 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 7 3 4 1
12 din care femei 5 3 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 3 1 1
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
10 unități / 19 persoane unice / 20 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Petrov Victor
IBN
10-12-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

2 Opalco Igor
IBN
02-07-1968 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

5
3 Grecu Chiril
IBN
07-11-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

4 Curteanu Ala
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-03-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

3
5 Carauş Tatiana
IBN
Identificator
03-11-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

6 Enachi (Jitarciuc) Ala
IBN
29-04-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

7 Mişina Ana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-05-1962 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

15
8 Podolean Oxana
IBN
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

1
9 Bubulici Cristina
IBN
Identificator
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

4
10 Vlasov Diana 00-00-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

11 Rotaru Cristina
IBN
Identificator
16-02-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

1
12 Cojocari Victoria
IBN
00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 01-07-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

13 Luca Eugenia 00-00-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21

14 Botnari-Guțu Mihaela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-09-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-07-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

2
15 Bursacovscaia Natalia
IBN
22-02-1986 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

16 Eţco Ludmila
IBN
20-06-1945 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

17 Pădure Valeriu
IBN
15-09-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

18 Petrov Victor
IBN
10-12-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 01-05-2023 31-12-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

19 Manceva Maria
IBN
14-01-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0 fără remunerare 01-01-2021 27-09-2023 LȘO IMC 20.80009.8007.21

20 Roşca Daniela
IBN
00-00-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.21