Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.18
Titlul proiectului:  Optimizarea conduitei diagnostico- curative în dezabilitățile funcționale pereniale la copii operați pentru malformații colorecto-anale, perineale și a axului neural spinal
Conducătorul proiectului:  Dr. Boian Veaceslav Gavril
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
5 / 9 / 4 5.25 / 8 / 4 6.25 / 7 / 4 4.25 / 5 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 4 4 5 16
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 706.0 706.0 706.0 706.0 2824.0
Finanțare Executată (mii lei 572.7 569.5 548.5 721.0 2411.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 3
Total finanțare (mii lei) 572.7 569.5 548.5 721.0 2411.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 5 1 1 1 1 1
2 din care femei 3 1 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 5 1 1 1 1 1
4 din care femei 3 1 1 1 1
5 Cumulanzi externi 1 1 1
6 din care femei 1 1 1
7 inclusiv cercetători 5 1 1 1 1 1
8 din care femei 3 1 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 1 1 1
12 din care femei 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
4.25 unități / 5 persoane unice / 6 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Zabun Tatiana
IBN
13-04-1982 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18

1
2 Boian Veaceslav
IBN
Identificator
24-08-1976 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18
5
6
3 Draganel Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1990 Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18
5
6
4 Siniţîna Lilia
IBN
Identificator
10-02-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-08-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18

5
5 Siniţîna Lilia
IBN
Identificator
10-02-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 31-08-2023 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18

5
6 Utchina Olesea
IBN
Identificator
19-09-1991 Cercetător științific - E6022 1 titular 24-10-2022 31-12-2023 LȘCCV IMC 20.80009.8007.18
5
6