Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.15
Titlul proiectului:  Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele A,B,C cu optimizarea măsurilor de control și răspuns
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Spînu Constantin Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9.75 / 9 / 4 9.25 / 9 / 4 8.75 / 11 / 4 7.5 / 8 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1032.2 1089.2 1191.4 1325.8 4638.6
Finanțare Executată (mii lei 751.6 799.9 1100.6 1157.3 3809.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 751.6 799.9 1100.6 1157.3 3809.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 8 1 4 2
2 din care femei 3 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 1 2 2
4 din care femei 3 1 1 1
5 Cumulanzi externi 2 2
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 8 1 4 2
8 din care femei 3 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 3 3
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
7.5 unități / 8 persoane unice / 12 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Spînu Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
19-03-1950 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-01-2020 13-10-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

9
2 Iziumov Nina
IBN
Identificator
04-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-09-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

6
3 Spînu Igor
IBN
Identificator
25-07-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 17-06-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

1
4 Blaj Valentina
IBN
Identificator
00-00-1987 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

4
5 Sajin Octavian
IBN
IdentificatorIdentificator
21-02-1976 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 17-06-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

6
6 Iziumov Nina
IBN
Identificator
04-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

6
7 Isac Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
25-02-1950 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-05-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

6
8 Isac Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
25-02-1950 conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 17-06-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

6
9 Cherniavska (Miron) Aliona
IBN
01-11-1984 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

2
10 Cherniavska (Miron) Aliona
IBN
01-11-1984 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 06-10-2023 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

2
11 Gostev Igor
IBN
Identificator
28-02-1974 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-10-2021 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

1
12 Blaj Valentina
IBN
Identificator
00-00-1987 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-08-2022 31-12-2023 LȘHVIH ANSP 20.80009.8007.15

4