Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.08
Titlul proiectului:  Impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor prin boli respiratorii în RM
Conducătorul proiectului:  Dr. Oster Marina
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
7.75 / 10 / 5 4.25 / 8 / 5 4.25 / 10 / 5 3.75 / 9 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 398.3 398.3 398.3 398.3 1593.2
Finanțare Executată (mii lei 269.6 370.9 348.3 390.4 1379.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 269.6 370.9 348.3 390.4 1379.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 9 1 3 1 1
2 din care femei 9 1 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 4 1 1 1
4 din care femei 4 1 1 1
5 Cumulanzi externi 5 1 2
6 din care femei 5 1 2
7 inclusiv cercetători 8 1 3 1 1
8 din care femei 8 1 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 3 2 1 1
12 din care femei 3 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 2 1 1 1
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei 1 1
3.75 unități / 9 persoane unice / 9 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Revenco Ninel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-01-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 30-03-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.08
1
120
2 Bujor Dina
IBN
Identificator
16-01-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-10-2020 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.08
1
6
3 Roşca Svetlana
IBN
00-00-1960 Z - Nu sunt date - H6000 0.5 nu e cunoscut 28-07-2020 31-12-2023 Nu sunt date IMC 20.80009.8007.08

4 Cîrstea (Buga) Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
09-09-1978 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.08
1
5
5 Nedealcova Elena
IBN
00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 18-07-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.08

12
6 Grin Olesea
IBN
Identificator
00-00-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.08

4
7 Horodişteanu-Banuh Adela
IBN
Identificator
01-11-1972 Doctor conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.08
1
4
8 Savoschin Dorina
IBN
09-04-1978 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LȘP IMC 20.80009.8007.08

9 Burac Oxana
IBN
00-00-1990 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 21-09-2022 30-09-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.08