Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.07
Titlul proiectului:  Managementul politraumei Programul național de acordare a asistenței medicale specializate pacienților politraumatizați în RM
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Kusturov Vladimir Ivan
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
2.25 / 6 / 3 2.5 / 6 / 3 2.25 / 6 / 3 2.25 / 6 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 8 8 6 22
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 387.6 315.5 320.2 324.9 1348.2
Finanțare Executată (mii lei 233.54 235.7 235.2 235.8 940.24
Cofinanțare (mii lei) 151.8 79.7 84.4 89.1 405.0
Menționat proiectul în publicație 22
Total finanțare (mii lei) 385.34 315.4 319.6 324.9 1345.24
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 6 2 1 2 1 1
2 din care femei 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 6 2 1 2 1 1
4 din care femei 2 1 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 6 2 1 2 1 1
8 din care femei 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 2 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
2.25 unități / 6 persoane unice / 6 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Kusturov Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-04-1950 Doctor Habilitat conf.cerc.
Șef laborator - E6011 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LPT IMU 20.80009.8007.07
4
12
2 Mişin Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1961 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LIA IMU 20.80009.8007.07

27
3 Caproş Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
19-12-1959 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LIA IMU 20.80009.8007.07
1
11
4 Kusturova Anna
IBN
IdentificatorIdentificator
21-11-1982 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LPT IMU 20.80009.8007.07
6
9
5 Şor Elina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-12-1976 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LPT IMU 20.80009.8007.07

12
6 Sîrghi Grigore
IBN
Identificator
16-01-1989 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LPT IMU 20.80009.8007.07
2
2