Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.02
Titlul proiectului:  

Studiul comparativ al particularităților genomice, imunologice și funcționale ale carcinoamelor cu celule scuamoase în cinci localizări anatomice

Organizația:  IMSP Institutul Oncologic
Conducătorul proiectului:  Dr. Stratan Valentina Gheorghe
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
14.5 / 25 / 5 16 / 31 / 5 12.75 / 28 / 5 13.25 / 26 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 6 2 1 11 20
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1934.0 1934.0 1934.0 1959.0 7761.0
Finanțare Executată (mii lei 1633.23 1902.12 1892.81 1749.42 7177.58
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 9
Total finanțare (mii lei) 1633.23 1902.12 1892.81 1749.42 7177.58
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 26 2 3 7 4 1 2
2 din care femei 13 1 1 3 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 24 2 3 7 4 1 2
4 din care femei 13 1 1 3 2 1
5 Cumulanzi externi 4 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 26 2 3 7 4 1 2
8 din care femei 13 1 1 3 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 7 1 3 3 1
12 din care femei 3 1 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 4 1 2
14 din care femei 2 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 2 2
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
13.25 unități / 26 persoane unice / 27 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bulat Iurie
IBN
Identificator
27-06-1962 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

3
2 Ţuţuianu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
13
3 Popa Cristina
IBN
Identificator
08-01-1997 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
11
4 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 08-02-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
5 Trohin Victoria
IBN
Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 03-01-2020 16-08-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
6 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
7 Ureche Virgil
IBN
00-00-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 01-10-2021 01-06-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

8 Clipca Adrian
IBN
22-12-1970 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
4
9 Cebotari Diana
IBN
08-04-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-07-2023 LȘPO IO 20.80009.8007.02

10 Cojocaru Corneliu
IBN
06-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 10-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

11 Sclifos (Popa) Ina
IBN
Identificator
07-02-1987 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
2
2
12 Zatîc Anatolii
IBN
00-00-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 04-01-2021 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
13 Doruc Sergiu
IBN
13-01-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

14 Brenişter Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
21-12-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
4
15 Dolganiuc Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
06-08-1981 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
1
1
16 Portnoi Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 04-01-2021 01-02-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

1
17 Chemencedji Inga
IBN
22-08-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 27-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

1
18 Stratan Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
17-09-1962 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
17
19 Sîtnic Victor
IBN
Identificator
22-05-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
9
14
20 Barbuţa Ala
IBN
28-06-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

1 - 20 of 27