Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5107.12
Titlul proiectului:  Fortificarea lanțului hrană-animală- producție prin utilizarea resurselor furajere noi, metodelor și schemelor innovative de asanare
Conducătorul proiectului:  Dr. Petcu Igor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10.5 / 18 / 5 11.25 / 21 / 5 11.5 / 22 / 5 10 / 20 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 3 12 15
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1182.5 1254.5 1401.2 1651.6 5489.8
Finanțare Executată (mii lei 1182.5 1254.5 1401.2 1651.6 5489.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 15
Total finanțare (mii lei) 1182.5 1254.5 1401.2 1651.6 5489.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 7 1 5 2 2
2 din care femei 4 1 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 7 1 5 2 2
4 din care femei 4 1 2 1
5 Cumulanzi externi 2 2 2
6 din care femei 1 1 1
7 inclusiv cercetători 7 1 5 2 2
8 din care femei 4 1 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 1 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 2 2 1 1
24 din care femei
5.25 unități / 7 persoane unice / 7 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Moscalic Roman
IBN
21-05-1940 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 20-01-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
2
2 Coşman Sergiu
IBN
Identificator
03-07-1954 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 27-01-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
8
10
3 Bahcivanji Mihail
IBN
12-08-1939 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 02-03-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
1
1
4 Cremeneac Larisa
IBN
IdentificatorIdentificator
05-02-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
3
5 Coşman Valentina
IBN
Identificator
10-03-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 27-01-2020 31-12-2023 LNTF ISPZMV 20.80009.5107.12
8
10
6 Efteniuc Iulia
IBN
00-00-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 27-01-2020 29-09-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12

7 Caraman Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
04-04-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-07-2022 31-12-2023 LMPCM ISPZMV 20.80009.5107.12
2
4