Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 10 1 1 1 3 4 4 1
2 din care femei 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 1 1 1 3 4 4 1
4 din care femei 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 10 1 1 1 3 4 4 1
8 din care femei 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
9.25 unități / 10 persoane unice / 10 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Domanciuc Vasile
IBN
05-09-1953 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
2 Aricov Piotr
IBN
21-10-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

3 Dermenji Piotr
IBN
26-06-1987 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

4 Chiseev Serghei 26-04-1960 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-11-2020 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

5 Romanescu Vladimir
IBN
15-03-1974 Cercetător științific - E6022 1 titular 01-03-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

6 Tîmciuc Iulia
IBN
23-06-1957 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

7 Nichitin Iurie 25-05-1945 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

8 Moşu Alexandru
IBN
21-05-1962 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

1
9 Popova Anastasia
IBN
23-07-1990 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24

10 Leuca Petru
IBN
03-08-1959 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-05-2022 31-12-2023 Nu sunt date CCRGA "AcvaGenResurs" 20.80009.5107.24